LTO verwelkomt voorstellen mededinging met aantal opmerkingen

LTO Nederland heeft in augustus meegedaan aan twee openbare raadplegingen over mededinging. In samenwerking met Barentskrans Advocaten is gereageerd op de voorstellen voor wijziging van de Mededingingswet en het wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken.

Wijziging Mededingingswet
Met deze wijziging legt de Nederlandse regering in Nederlandse wetgeving vast wat voor uitzonderingen op de mededinging bestaan voor boeren en tuinders. Deze zijn al van kracht omdat EU-wetgeving via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) rechtstreekse werking heeft. Maar vastlegging van deze mogelijkheden gaat hopelijk bijdragen aan meer kennis over de mogelijkheden.
Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken
In het voorjaar van 2019 kwam Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken tot stand. LTO Nederland heeft de voorstellen ondersteund. De discussie speelt al vele jaren en nu is er dan een wettelijke basis die boeren en tuinders moet helpen als ze worden geconfronteerd met bepaalde oneerlijke handelspraktijken. De wetgeving geldt op verzoek van LTO ook voor sierteeltproducten.
De EU-wetgeving moet nu in Nederlandse wetgeving worden omgezet en daarom organiseerde de Nederlandse overheid een openbare raadpleging.
In hun reactie verwelkomen LTO Nederland en Barentskrans het wetsvoorstel, maar maken wel een aantal kanttekeningen. Zo zal de overheid duidelijk moeten maken wat de bevoegdheidsverdeling is tussen de nieuwe wetgeving en bestaande scheidsgerechten in de agrarische sector, zoals in de boomkwekerij, bollenteelt en akkerbouw. De ACM (mededingingsautoriteit) zal hier ook een rol in gaan spelen, naast een nieuw op te richten geschillencommissie. LTO vraagt ook aandacht voor een goede communicatie over de nieuwe wetgeving en laagdrempelige toegang voor boeren/tuinders die een klacht in willen dienen.
De reactie van LTO Nederland en Barentskrans is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/ohp/reactie/726ed30a-0be3-4206-af75-b7346beab871  
 Voor vragen en informatie: Klaas Johan Osinga, kjosinga@lto.nl, 0610586047

10 september 2019

BRON:
Klaas Johan Osinga
Naar boven