Nieuws

Persberichten

Oproep tot duurzaam faunabeheer

vrijdag 17 mei 2019 – Om de Nederlandse natuur in balans te houden is goed beheer cruciaal. Als er te veel predatoren zijn gaat dat ten koste van bijvoorbeeld de weidevogels; ...
Persberichten

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme

donderdag 16 mei 2019 – LTO Nederland en POV hebben woensdag met minister Carola Schouten (LNV) over de gebeurtenissen in Boxtel gesproken. De bezetting van een varkensstal door een ...
Kort nieuws

Geef uw mening over de herziening van het pachtstelsel

dinsdag 14 mei 2019 – De herziening van het pachtbeleid is en blijft actueel. Minister Schouten heeft onlangs een voorstel voor de herziening van het pachtstelsel gepresenteerd. De ...
Nieuws

‘Acties tegen boeren zijn we meer dan zat’

maandag 13 mei 2019 – Veehouders worden al geruime tijd geteisterd door extremistische dierenwelzijnsorganisaties. Veehouders verenigd in LTO Nederland en gelieerde organisaties ...
Persberichten

Melkgeitenhouders werken aan nieuw toetsingskader voor verantwoorde groei

donderdag 9 mei 2019 – LTO Melkgeitenhouderij is samen met omwonenden, organisaties op het gebied van dier- en volksgezondheid en ketenpartijen in gesprek over de toekomst van de ...
Persberichten

Akkerbouwers vrezen voor drama in de suikerbietenteelt

vrijdag 3 mei 2019 – Nederlandse akkerbouwers hebben dit voorjaar voor het eerst in jaren aanzienlijke schade in de suikerbietenteelt omdat insecten grotendeels jonge kiemplanten ...
Kort nieuws

Europese verkiezingsdebatten

maandag 29 april 2019 – Op 23 mei 2019 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. We kiezen dan (afhankelijk van de brexit) 26 of 29 Nederlanders die namens ons vijf jaar ...
Nieuws

Factcheck – uitzending Zembla omwonendenonderzoek

donderdag 25 april 2019 – Op 25 april besteedt Zembla een uitzending aan gewasbeschermingsmiddelen. Aanleiding was onderzoek van het RIVM naar de verspreiding van gewasbeschermingsmiddel
Naar boven