Nieuws

Kort nieuws

Calon ziet kansen in verkiezingsuitslag voor land- en tuinbouw

donderdag 16 maart 2017 – Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland feliciteert de VVD met haar overwinning. ‘Wij rekenen op een voortvarende en zorgvuldige kabinetsformatie. Wij gaan ...
Nieuws

'Snel duidelijkheid verwacht over knelpunten vleesvee'

woensdag 15 maart 2017 – Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) geeft snel duidelijkheid over de oplossingen voor de knelpunten in de fosfaatreductieregeling voor vleesvee. Dat zegt Jos Bolk, voorzitter van de vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland. 'In de sector lopen de emoties over de huidige regeling hoog op. Er moet op ...
Kort nieuws

LTO Nederland: Moderne veehouderij en gezond platteland gaan hand in hand

vrijdag 10 maart 2017 – Moderne veehouderijbedrijven met innovatieve huisvesting en management zorgen voor behoud van een gezond en leefbaar platteland. Door het eenvoudig beperken ...
Kort nieuws

LTO/NOP in gesprek met EZ en Brussel over vogelgriep

donderdag 9 maart 2017 – Op 8 maart heeft LTO/NOP samen met andere pluimveeorganisaties bij het ministerie van Economische Zaken weer bestuurlijk overleg gevoerd over de ...
Kort nieuws

Werkgevers kunnen huisvestingskosten niet inhouden op wettelijk minimumloon

donderdag 9 maart 2017 – Gemaakte huisvestingskosten kunnen agrarische werkgevers niet inhouden op het wettelijk minimumloon omdat niet kan worden voldaan aan voorwaarden van de Wet ...
Kort nieuws

Handen ineen voor landelijk gebied

woensdag 8 maart 2017 – Op dinsdag 7 maart organiseerden LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten het ...
Kort nieuws

Ministerie I&M akkoord met collectieve waterzuivering via bestaande riolering

woensdag 8 maart 2017 – Voor het collectief zuiveren van afvalwater in de glastuinbouw kan het bestaande rioolstelsel worden gebruikt. Dat geeft het ministerie van Infrastructuur en ...
Kort nieuws

Vertrouwen Nederlandse agrariër stijgt voor tweede keer op rij

dinsdag 7 maart 2017 – De Agro Vertrouwensindex is in het vierde kwartaal van 2016 voor de tweede keer op rij gestegen. De stemming over de huidige bedrijfssituatie in de land- en ...
Naar boven