Nieuws

Kort nieuws

Verkiezingsdebat 7 maart - De toekomst van het landelijk gebied

maandag 6 maart 2017 – De kwaliteit van het landelijk gebied staat behoorlijk onder druk. Voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg en de bescherming en het behoud van ons ...
Persberichten

Alle aanvragen eerste termijn Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging gehonoreerd

donderdag 2 maart 2017 – Alle aanvragen voor het eerste indieningstermijn van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij worden gehonoreerd. Dit heeft Staatssecretaris ...
Kort nieuws

LTO, FNLI en CBL: beleidskeuzes maken met aandacht voor alle schakels in de keten #Voedseldebat

woensdag 1 maart 2017 – Het Voedsel Verkiezingsdebat georganiseerd door LTO Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel ...
Nieuws

Stand van zaken certificering huisvesting, inhouding huisvestingskosten en volmacht

donderdag 23 februari 2017 – LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) ontwikkelen voor ondernemers in de cao Open teelten en Glastuinbouw ...
Kort nieuws

LTO en COV: optimale afstemming nodig voor afvoeren melkkoeien

vrijdag 17 februari 2017 – LTO Nederland en COV benadrukken dat het uit productie halen van melkkoeien, als gevolg van de Fosfaatreductieregeling alleen kan slagen als alle betrokken ...
Nieuws

Regeling Fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd

vrijdag 17 februari 2017 – Vrijdag 17 februari 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze ministeriële regeling vervangt het eerder ...
Kort nieuws

Ongewijzigde verlenging cao Open Teelten

donderdag 16 februari 2017 – In het cao-overleg Open Teelten van maandag 13 februari jl. hebben sociale partners afgesproken om de cao met 4 maanden ongewijzigd te verlengen. Daarmee loopt ...
Kort nieuws

Jeannette van de Ven benoemd tot portefeuillehouder Gezonde Dieren

woensdag 15 februari 2017 – Het bestuur van LTO Nederland heeft Jeannette van de Ven benoemd als de nieuwe portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO Nederland. Van de Ven heeft samen met ...
Naar boven