Publicaties

Iris Bouwers is nieuwe LTO-lobbyist in Brussel

dinsdag 3 september 2019 – Iris Bouwers (26) start per 1 oktober als lobbyist voor LTO Nederland in Brussel. Ze volgt Tsjerk Terpstra op.

LTO Nederland benoemt 2 nieuwe melkveebestuurders

dinsdag 3 september 2019 – Melkveehoudsters Eline Vedder en Ria Derks zijn benoemd als lid van het bestuur van LTO Melkveehouderij. Zij vervangen Dirk Bruins en Henk Schoonvelde. Met hun ...

Opinie: Met nieuwe mestnorm valt niet te rekenen

maandag 12 augustus 2019 – De nieuwe mestnormen die het ministerie van LNV voorstelt, zijn onwerkbaar voor veehouders die een lagere mestproductie hebben dan de nieuwe norm voorschrijft. ...

LTO Nederland keurt geactualiseerde excretieforfaits af

dinsdag 30 juli 2019 – LTO Nederland is ontstemd over de inhoud van de voorgestelde actualisatie van de excretieforfaits en is uiterst kritisch richting LNV over de manier waarop ...

Veehouders nemen massaal maatregelen tegen hittestress

maandag 24 juni 2019 – De eerste hittegolf van dit jaar is een feit. Vee is gevoelig voor te hoge temperaturen. Dit betekent dat veehouders in deze periode extra druk zijn om ...

Zo weinig van wat je betaalt, gaat naar boer of tuinder

dinsdag 18 juni 2019 – LTO Nederland zet van 10 agrarische producten op een rij hoeveel consumenten betalen en wat daarvan de boer of tuinder krijgt. We doen dit om meer aandacht ...

Calon: ‘Verheugd over brede steun voor Pensioenakkoord’

zaterdag 15 juni 2019 – LTO Nederland is verheugd met de instemming van ten minste driekwart van de vakbondsleden van FNV en CNV. Voorzitter Marc Calon: “Het is heel belangrijk voor ...

Agro Vertrouwensindex continueert stijgende lijn

dinsdag 28 mei 2019 – De Agro Vertrouwensindex is in een meting over het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. De index nam toe tot bijna 15 punten en is hiermee weer terug op ...
1
2
3
4
Naar boven