‘Veel ambitie voor onderzoek in tuinbouwsector’

170 Projectvoorstellen ingediend bij T&U

Een vijfde oproep van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft in totaal rond 170 projectideeën opgeleverd, die voornamelijk liggen op het terrein van kennis en innovatie.

Voorzitter Nico van ruiten Van LTO Glaskracht Nederland is blij met het aantal ingediende ideeën: ,,In het innovatieve tuinbouwcluster wordt de behoefte aan onderzoek sterk gedeeld. Achter die ideeën zitten ondernemers die in gewascoöperaties, ondernemersgroepen of andere collectieven, vaak samen met onderzoekers van kennisinstellingen tot projecten komen.”

Voor T&U is in 2017 ongeveer 5 miljoen euro aan budget beschikbaar. Met de 170 ingediende zou komend jaar in totaal 20 miljoen euro publiek geld gemoeid zou zijn. Dit houdt in dat het budget bijna vier keer overtekend is. De sector zet zelf ruim 15 miljoen euro in.

Bedrijfsleven gestuurd
Van Ruiten: ”Het is echt bedrijfsleven gestuurd onderzoek. Ondernemers tonen hiervoor veel ambitie en zien de noodzaak van onderzoek om knelpunten op te lossen en kansen te benutten.” Op het gebied van plantgezondheid en water zijn meer dan twintig ideeën door LTO Glaskracht Nederland ingediend.

Het is jammer, vindt Van Ruiten, dat door een beperkt budget veel projecten niet in aanmerking komen voor cofinanciering door de overheid. Een project komt hierdoor vaak te vervallen en raakt op de achtergrond. LTO Glaskracht maakt zich sterk voor voldoende overheidsbudget en effectieve inzet ervan om met name onderzoeken te doen op het gebied plantgezondheid en water.

Zelfde beeld
De spreiding van de projectideeën over de innovatiethema’s van de Topsector T&U laat overigens hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ‘uitgangsmaterialen’ en ‘plantgezondheid’ zijn sterk vertegenwoordigd. Het aantal ideeën gericht op ‘consument en keten’ en ‘consument en gezondheid’ blijft opnieuw wat achter.

30 mei 2016

BRON:
Naar boven