PAS wordt voorgezet, vergunningverlening gaat door

De uitgifte van de Natuurbeschermingswetvergunningen in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) kan doorgaan. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). LTO Nederland is positief over deze conclusie.

Minister Schouten van LNV schrijft de Tweede Kamer dat de zij met de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Water heeft besproken dat de vergunningverlening op grond van de PAS kan worden voorgezet. Trienke Elshof, LTO-bestuurder met portefeuille Ondernemen in een gezonde omgeving: “Het is zeer positief dat de overheid deze conclusie trekt. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.”

Op 7 november oordeelde het Europese hof dat de PAS in principe geschikt is om de regels mee uit te voeren maar dat de voordelen van de maatregelen wel wetenschappelijk aangetoond moeten worden. Elshof: “Het is nu aan de Nederlandse rechters om te beoordelen of die wetenschappelijke onderbouwing van de PAS voldoende is. Die uitspraak wordt komend voorjaar verwacht.”

LTO Nederland was bij de ontwikkeling van de PAS betrokken en heeft de PAS ook altijd ondersteund. Vele duizenden agrarische bedrijven hebben nu een Natuurbeschermingswetvergunning of melding gebaseerd op de PAS en vaak ook nog ontwikkelruimte gekregen. Elshof: “Voorheen was de bestaanszekerheid van veel veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden als gevolg van allerlei juridisch getouwtrek onzeker geworden.”

Versneld verduurzamen
De extra ontwikkelruimte die de PAS de veehouderij heeft geboden, was op voorwaarde dat de veehouderij versneld zou verduurzamen. Met het Rijk is afgesproken om de komende jaren 10 kiloton aan ammoniak te reduceren. Daarvoor zijn onder andere de eisen voor nieuwe stallen al aangescherpt en wordt de sleepvoet binnenkort verboden. “Ten aanzien van bemesten en beweiden zien we nog steeds mogelijkheden om deze vrij te stellen van de vergunningplicht. Dat kan met goed onderbouwde nationale of provinciale regels, bijvoorbeeld met extra onderbouwingen in de Natura 2000 beheerplannen”, aldus Elshof.

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor de natuur. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) regelt de balans tussen stikstofuitstoot in de natuur versus de economische belangen in Nederland zoals verkeer, industrie en landbouw. Nederland gebruikt sinds 2015 de PAS als basis voor de stikstofregels. Doel van de PAS is het sterker maken van de Europees beschermde natuurgebieden (Natura2000-gebieden).

22 november 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven