Snelheidsverhoging landbouwvoertuigen dichterbij

De Ministerraad heeft vrijdag 5 april ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van de APK-plicht voor tracktoren. LTO Nederland is content met het voorstel waarvan de hoofdlijnen in oktober vorig jaar met de minister overeengekomen zijn. Het wetsvoorstel wordt binnenkort voor vaststelling naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de nieuwe regelgeving nog dit jaar in werking treedt. De snelheidsverhoging naar 40 km/u voor landbouwtrekkers komt hiermee een stap dichterbij.
 
Verplicht
De invoering van de APK-plicht voor landbouwtrekkers is een verplichting vanuit Europa. De Nederlandse regering heeft besloten om, naast de invoering van de APK-richtlijn, ook invulling te geven aan een door de sector gewenste verhoging van de maximum snelheid van landbouwvoertuigen van 25 km/u naar 40 km/u en de inrichting van één centraal loket ontheffingverlening.
 
Als gevolg van het wetsvoorstel moeten alle landbouwvoertuigen geregistreerd worden. Voertuigen die sneller willen rijden dan 25 km/u, gebruik willen maken van rondwegen of voor de toegang tot wegen een ontheffing nodig hebben moeten ook een kentekenplaat dragen.
 
Een loket
Op verzoek van LTO Nederland zijn trekkers die voor landbouwdoeleinden worden ingezet vrijgesteld van de APK-verplichting. Ook komt er één centraal loket voor ontheffingverlening. Bij dit loket kan per voertuig een breedte en/of lengte ontheffing verleend worden voor alle wegen. LTO Nederland is positief over de toezegging van de wegbeheerders om gekoppeld aan de snelheidsverhoging naar 40 km/u een ‘ja, tenzij-benadering’ te kiezen bij het vrijgeven van provinciale en/of rondwegen voor het landbouwverkeer. De doorstroming van het landbouwverkeer kan daarmee vlotter en veiliger plaatsvinden. Kernen van dorpen en steden kunnen vermeden worden. Het is verstandig om deze voorwaarden voor een vlotte en veilige doorstroming van het landbouwverkeer ook in te brengen bij de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord bij de verschillende provincies.
 
Het wetsvoorstel wordt pas van kracht nadat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer groen licht hebben gegeven. Zoals gezegd is de verwachting dat het voorstel eind van het jaar in werking treedt.

05 april 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven