Eerste reactie toekomstplannen EC voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vandaag publiceerde de Europese Commissie haar toekomstplannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De wetsvoorstellen volgen waarschijnlijk voor de zomer van 2018. De eerste reactie van Marc Calon, voorzitter LTO Nederland is positief, ‘Ik ben blij dat de focus van het beleid meer gericht zal zijn op doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften door meer vrijheid aan de lidstaten te geven bij de implementatie. Hierbij is het wel van belang dat er geen onevenwichtige concurrentiepositie ontstaat.’ LTO Nederland is voor behoud van adequaat GLB budget. Over het laatstgenoemde liet de Europese Commissaris voor landbouw Phil Hogan niet veel los. Het is wachten op de presentatie van de nieuwe Europese meerjarenbegroting (mei 2018) waar duidelijk wordt hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor het nieuwe GLB.

 

In de communicatie wordt ook veel waarde gehecht aan risicomanagement. Door klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en plant- en dierziekten is de agrarische sector kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. De Commissie wil dat er in het toekomstige landbouwbeleid meer focus wordt gelegd over de opname van deze instrumenten waardoor boeren weerbaarder worden tegen deze invloeden. In het huidige GLB wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. LTO Nederland is daarom tevreden met de inzet van de Europese Commissie op dit vlak.

 

De komende maanden zal LTO Nederland met haar leden en vakgroepen in gesprek gaan over de plannen van de Europese Commissie.

29 november 2017

BRON:
Tsjerk Terpstra
Naar boven