Nitraatcomité beslist 4 april over derogatie

Het Nitraatcomité van de Europese Unie beslist 4 april over het voorstel om de derogatie voor Nederland met twee jaar te verlengen. Als het comité de voorstellen overneemt, is er voor boeren en tuinders duidelijkheid voor 2018 en 2019.

“We zijn blij dat er een concreet voorstel ligt waar 4 april in het Nitraatcomité over gestemd kan worden. We verwachten dat er een meerderheid vóór is”, reageert LTO bestuurder Claude van Dongen. Aan de voorstellen voor verlenging verbindt het comité wel de voorwaarde dat de fraude met mest is opgelost. Pas dan kan na 2019 over een nieuwe derogatie gesproken worden. “We hebben sector-breed het actieplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’ waar mee we de fraude willen uitbannen. Daar wordt nu hard aan gewerkt.”

LTO Nederland is dan weliswaar tevreden over de verlenging met twee jaar, maar betreurt dat suggesties van LTO voor akkerbouw (gewasderogatie van bijvoorbeeld wintertarwe en mogelijkheden tot optimaal grondgebruik) en varkenshouderij (inzet dunne fractie) niet zijn overgenomen. “We zullen 2018 en 2019 moeten gebruiken om een doorbraak te realiseren.”

Zie ook: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/03/23/voorstel-verlenging-derogatie-met-twee-jaar 

Lees verder: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&Dos_ID=15806&dos_year=2018&dc_id


 
      

24 maart 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven