Kom maar op met die bokjes

Lammertijd 2018 is op veel bedrijven achter de rug. De opfok stallen zijn gevuld met de jongste aanwas. En op meerdere melkgeiten bedrijven zitten hier voor het eerst ook bokjes tussen. Geitenhouders willen het welzijn en de gezondheid van deze dieren in eigen hand hebben, mede naar aanleiding van het Plan van Aanpak Welzijn Bokjes, dat vorig jaar is opgesteld. Daarnaast zijn een aantal bokkenmesters gestopt, gedemotiveerd door negatieve aandacht van media en inspecteurs.

We ontdekken nu in de praktijk dat het afmesten van bokjes een vak apart is. De kwaliteit van het vlees is voor de afnemers van belang, maar ook de bokjes gezond houden valt niet altijd mee. Daarbij: de cascade regeling zit nu zo in elkaar, dat een bokje dat medicijnen krijgt, minimaal 4 weken op het bedrijf moet blijven voordat het geslacht mag worden. En dan zijn ze te zwaar voor onze traditionele afzet markten van het bokjesvlees in Zuid Europa. Dit is voor ons een concurrentienadeel met landen om ons heen, waar deze regelgeving niet geldt. Hier ligt voor belangenbehartigers een taak om te lobbyen voor een gelijk speelveld. Het goede nieuws is dat er, volgens planning, in 2022 nieuwe EU wetgeving komt die hier aan tegemoet komt. Het probleem is inmiddels doorgedrongen tot de tweede kamer, waar de minister heeft toegezegd om te kijken of ze, in aanloop naar die nieuwe wetgeving, wat voor ons kan betekenen.

Aan de andere kant kunnen we zelf ook wat doen. Bokjes die medicijnen gehad hebben, kunnen nog prima als rosébok verder afgemest worden. Probleem is wel, dat een bokje tot 35 kilogram afmesten nogal wat vraagt aan ruimte op het bedrijf. Maar er is ook vraag naar bokjes die rond 15 kilogram geslacht worden. Dit is al een stuk minder lastig in te passen op veel bedrijven.
Een paar geitenhouders is hier inmiddels mee aan de slag gegaan en er is vraag naar nog veel meer geitenlamsvlees. Eerlijk is eerlijk, een winstpakker zal het nog niet worden. Maar hier liggen wel kansen om te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wie belangstelling heeft: kom maar op met die bokjes.

Jos Tolboom
Voorzitter vakgroep Geitenhouderij LTO Nederland

05 april 2018

BRON:
Naar boven