Fiscus biedt duidelijkheid fosfaatwet melkveehouderij

LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren (VLB) hebben met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders. “Wij zijn blij dat we met deze afspraken duidelijkheid kunnen bieden aan melkveehouders en accountants over de fiscale verwerking van de fosfaatreductieregeling uit 2016 en 2017 en de invoering van de wet fosfaatrechten”, aldus Dirk Bruins (LTO Melkveehouderij).

In het pakket is onder meer afgesproken dat fosfaatrechten bij de invoering in 2018 fiscaal gelijkgesteld worden aan bijvoorbeeld varkensrechten of het melkquotum. Dit betekent dat fosfaatrechten een bedrijfsmiddel zijn en aangekochte fosfaatrechten geactiveerd dienen te worden op de balans. Al eerder heeft het Ministerie van Landbouw (LNV) aangegeven dat de vermoedelijke einddatum voor het stelsel van fosfaatrechten 1 januari 2028 is. Vanwege deze uitspraak kan op fosfaatrechten worden afgeschreven.

Stoppersregeling
Melkveehouders die in 2017 hebben meegedaan aan de stoppersregeling en hun bedrijf pas in 2018, na toewijzing van de fosfaatrechten, daadwerkelijk gaan staken, blijven recht houden op stakingsfaciliteiten als stakingsaftrek en stakingslijfrente. Zij moeten wel voldoen aan de voorwaarden en er moet sprake zijn van boekwinst bij het afstoten van melkkoeien of jongvee. In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op de langlopende liquidatie die zich over beide jaren uitstrekt.

Geen overeenstemming
Over een aantal vragen is geen overeenstemming bereikt met de Belastingdienst, zoals de vraag of fosfaatrechten voorraad zijn of een bedrijfsmiddel als deze door een stoppende melkveehouder direct na de toewijzing worden verkocht. “Op deze vraag lopen onze visies uiteen”, aldus Bert van den Kerkhof (VLB). “Wij zijn van mening dat fosfaatrechten in alle gevallen een bedrijfsmiddel zijn.”
De afspraken zijn samengevat in een lijst Vragen en antwoorden fosfaatrechten met vragen en antwoorden die vandaag is gepubliceerd. De afspraken zijn gemaakt door de Werkgroep ‘Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij’ waarin vertegenwoordigers van LTO Nederland, VLB, Belastingdienst en de Ministeries van Financiën en Landbouw zitting hadden.

11 april 2018

BRON:
LTO Nederland, VLB
Naar boven