Advies Commissie Grondgebondenheid gepresenteerd

De Commissie Grondgebondenheid heeft haar advies gepresenteerd. Het is een advies waar LTO naar uitkeek. “We wilden een gedragen voorstel en een stip op de horizon. Dat heeft de commissie ons gegeven”, aldus Dirk Bruijns namens de vakgroep Melkveehouderij.

De onafhankelijke commissie bestond uit voorzitter Ton Loman, vijf zeer verschillende melkveehouders met enige bestuurlijke ervaring, een vertegenwoordiger van het Wereld Natuurfonds  (WNF) namens de Groene11, twee mensen uit de wereld van de overheid (ministerie LNV en gedeputeerde van Gelderland) en de directeur van het CLM. De leden van de commissie konden zonder last of ruggenspraak met elkaar dit advies opstellen. 

De commissie is in september 2017 gestart en heeft gebruik gemaakt van veel kennisinstituten en aantal kenners van de sector is regelmatig geraadpleegd. “Het rapport is gedragen, gedegen en ambitieus, maar ook haalbaar. Het is een advies dat we als vakgroep willen omarmen. We zien het als een aanvulling op onze eigen visie en zet een heldere stip op de horizon. Het is nu aan ons, in samenspraak met zuivelondernemingen en anderen, om onze leden in beweging te krijgen.”

Lees verder het advies van de Commissie Grondgebondenheid

12 april 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven