Inspiratiedag Natuurinclusief platteland

Een nieuwe balans vinden tussen biodiversiteit en landbouw. Dat is kort samengevat de complexe uitdaging waar LTO Nederland en haar partners in het landelijk gebied voor staan. Deze opgave waar belangen soms botsen vraagt brede betrokkenheid en inzet van boeren en tuinders, Maar ook van de retail, burgers, instituties, maatschappelijke organisaties en overheden. “Wij zien initiatieven en de gedrevenheid om stappen te zetten, maar die eerste stappen zijn niet altijd gemakkelijk: er is behoefte aan kennis, sprekende voorbeelden en sterke partners om mee samen te werken”, aldus LTO bestuurder Ingrid van Huizen.

LTO Nederland, LandschappenNL en BoerenNatuur organiseren in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een landelijke Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland. De dag is maandag 18 juni 2018 op Boerderij de Boerinn in Kamerik. Doel van de dag is leren van elkaars ervaringen, het uitwisselen van praktische tips en advies om zelf en met anderen aan de slag te gaan.
Aanmelden kan hier.

31 mei 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven