Ketenpartijen lanceren gedragscode KeurMest®

De gezamenlijke mestsector heeft de gedragscode KeurMest® gelanceerd. Met ondertekening geven veehouders, eindgebruikers, transporteurs en loonwerkers aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden of verwerken. De ondertekening van KeurMest® is vrijwillig, maar in de toekomst niet vrijblijvend.
Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten, onderdeel van het actieplan ‘Samen Werken in een Eerlijke Keten’, waarin LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA Nederland , Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank participeren. De varkenshouderij volgt een parallel en equivalent spoor, en heeft gedragscode van KeurMest® opgenomen in KKS Holland Varken.

Transparante keten
“De samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest”, zei Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland, bij de presentatie van de gedragscode tijdens de ATH in Biddinghuizen. “De sector streeft naar een transparante mestketen waar alle schakels hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. De sector werkt hiermee aan een eerlijke mestketen.”

Gedragscode
Met de gedragscode verklaren ondernemers dat zij verantwoordelijkheid nemen voor acties die binnen hun directe invloedssfeer liggen, en de mogelijkheid bieden om andere partijen aan te spreken die buiten hun directe invloedssfeer liggen.
Ondertekenaars van de gedragscode worden opgenomen in een register, dat voor alle schakels in de mestketen open staat en inzichtelijk is. Bedrijven hebben daarmee meer zekerheid en bouwen vertrouwen op met die bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.
Van Dongen: "Dit systeem is echt een eerste stap om het bewustzijn op gang te brengen. Op deze manier willen we de cultuuromslag op gang brengen. Het gaat uiteindelijk niet om het ondertekenen van de gedragscode, maar het gaat erom hoe mensen met mest omgaan. Het moet normaal worden dat mensen elkaar er op aanspreken dat er volgens de regels moet worden gewerkt."

Website
Ondernemers kunnen de gedragscode ondertekenen op de website www.keurmest.nl De ondertekening is gebruiksvriendelijk opgezet en kan worden gedaan via een koppeling met eHerkenning en eenmalige iDEAL-betaling van €2,50 exclusief BTW.

 

14 september 2018

BRON:
Naar boven