LTO is positief over wetsvoorstel APK-richtlijn

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Water (I&W) heeft een wetsvoorstel voor de invoering van de APK-Richtlijn voor landbouwtrekkers aangekondigd. Voor een deel van de landbouwtrekkers zal een kenteken en APK-plicht gaan gelden. LTO Nederland is positief over veel punten in het wetsvoorstel.
In het wetsvoorstel staat dat landbouwtrekkers die sneller rijden dan 40 km/u een kenteken nodig hebben en APK-plichtig worden. Echter landbouwtrekkers die uitsluitend gebruikt worden voor landbouwdoeleinden zijn niet APK-plichtig. Bestaande trekkers moeten geregistreerd worden RDW. Trekkers die niet op de openbare weg komen, hoeven niet geregistreerd te worden. Dit laatste geldt ook voor het getrokken materieel als niet sneller dan 25 km/u wordt gereden. Fruittreintjes zijn eveneens uitgezonderd van de registratie en hoeven ook geen kenteken. LTO Nederland is positief over deze uitzondering.
Daarnaast wordt de wettelijk toegestane maximumsnelheid van landbouwvoertuigen verhoogd: van 25 km/u naar 40 km/u. LTO Nederland is content met dit voornemen.
Op last van wegbeheerders
Op verzoek van wegbeheerders en handhavings- en uitvoeringsinstanties wordt, naast de registratie, ook een kenteken vereist voor landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. LTO Nederland was voor vrijwillige kentekening, echter op last van de wegbeheerders is dat niet mogelijk gebleken. Daarop is wel een overgangsperiode overeengekomen.
De wegbeheerders streven een ‘ja, tenzij’-beleid na: in principe worden wegen vrijgegeven, behalve als er gegronde redenen zijn om dit onder andere vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet te doen. LTO Nederland is hierover positief. Het betekent namelijk dat landbouwvoertuigen in veel situaties toegang krijgen tot provinciale wegen; dit zal betekenen brede en zware landbouwvoertuigen niet meer door dorpen hoeven te rijden maar over de ringwegen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.
Voor kentekening van het bestaande (land)bouwvoertuigenpark geldt een overgangsregeling. De vrijwillige kentekening voor voertuigen die niet sneller willen dan 25 km/u stopt op 31-12-2024.
Centraal loket
Ook komt er een centraal loket die de ontheffingsverlening regelt. Hierdoor kan per voertuig een ontheffing worden verleend voor alle wegen en hoeft een boer niet voor een ontheffing bij alle wegbeheerders langs. Er geldt een ontheffingsverbod voor breedte en rijden op provinciale wegen.

Minister van Nieuwenhuizen heeft over de contouren van het wetsvoorstel overleg gevoerd met de betrokken partijen (landbouwbranche, wegbeheerders, handhavings- en uitvoeringsinstanties) om tot een gedragen nieuw wetsvoorstel te kunnen komen. LTO Nederland staat achter de contouren van het wetsvoorstel zoals met de minister besproken. Van Nieuwenhuizen benadrukt dat Nederland door Brussel verplicht is om APK-richtlijn voor landbouwtrekkers op te stellen.

Overzicht kosten voor registratie en kentekening:

De aanvraag van een registratie: € 18,00
Eén kentekenplaat aan achterzijde:  € 12,00 (huidige marktprijs)
Een witte plaat (optioneel op getrokken voertuig): € 10,00 (huidige marktprijs)

15 november 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven