Steun initiatief passende vergoeding droogteschade

LTO Nederland steunt het initiatief van Droogteschade.nl om boeren te compenseren voor grondwateronttrekking. Door grondwater te gebruiken voor drinkwatervoorziening hebben agrariërs te maken met verminderende gewasopbrengsten. De droge zomer draagt bij aan de urgentie voor een redelijke schadeloosstelling, vindt LTO Nederland. 

Afgelopen jaren heeft LTO Nederland vastgesteld dat de invloed van grondwaterwinning op de grondwaterstand, en daarmee de droogteschade, groter is dan waarvan werd uitgegaan. Dat blijkt uit publicaties en analyses van gezaghebbende hydrologen. Daarover heeft LTO Nederland meermalen via de vereniging van waterbedrijven Vewin met waterleidingbedrijven gesproken.

Drinkwaterbedrijven onttrekken ongeveer 750.000.000 m3 grondwater per jaar voor de drinkwatervoorziening. Ze zijn verplicht om de geleden schade te vergoeden die landbouwbedrijven als gevolg van het onttrekken van grondwater hebben. LTO-bestuurder Trienke Elshof:  “Al langere tijd is discussie over de vraag of de wijze waarop op dit moment tot schaderegelingen wordt gekomen, recht doet aan de belangen van benadeelde boeren. En of de daadwerkelijk geleden schade voldoende wordt gecompenseerd.”

Reële vergoeding
LTO Nederland staat voor een redelijke compensatie voor boeren. Voor individuele boeren is het lastig uit te vinden of ze in aanmerking komen voor een vergoeding en wat de reële schade in hun situatie is. “We kennen leden die droogteschade ervaren, maar daar niet verder mee komen. Daarom steunen we dit initiatief. Dankzij deze collectieve aanpak ontstaat wellicht een nieuwe methodiek om tot schadebepaling te komen”, aldus de LTO-portefeuillehouder Ondernemer in een Gezonde Omgeving.  

Initiatief in overleg met LTO Nederland
Droogteschade.nl is opgericht door juridisch adviesbureau Redbreast en tot stand gekomen in overleg met LTO Nederland. LTO en Droogteschade.nl streven er naar door in overleg met drinkwaterbedrijven tot goede regelingen te komen. Als dat niet lukt, kan worden besloten tot procedures richting waterwinbedrijven.

Collectief
Via de website Droogteschade.nl kunnen landbouwbedrijven zich aanmelden voor een collectieve schadevergoeding. Op dertien locaties in het land staan informatiebijeenkomsten gepland om als collectief deze vergoeding te realiseren. Meer informatie leest u in de flyer.

27 november 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven