Uitgelicht

‘Het gaat ons om goed werkgeverschap’

dinsdag 17 juli 2018 – Vorig jaar zijn 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer geworden van een ernstig arbeidsongeval. Ook overtraden bedrijven regelmatig de regels over ...

Het aantal stalbranden moet terug

maandag 16 juli 2018 – Het aantal stalbranden moet terug. Daarom komen Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en Producentenorganisatie ...

GS Utrecht lopen vooruit op resultaten van onderzoek

dinsdag 10 juli 2018 – Het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht om met ingang van 11 juli een voorlopige stop op uitbreiding van de geitenhouderij in te stellen, is onnodig, ...

Klimaatdoelen stevige uitdaging voor land- en tuinbouw

dinsdag 10 juli 2018 – De basis voor de klimaatakkoorden die Ed Nijpels namens de SER 10 juli aan minister Eric Wiebes (EZK) overhandigde, zijn voor de land- en tuinbouw een stevige ...

Kabinet verbetert leefomgeving veedichte gebieden

zondag 8 juli 2018 – Het kabinet zet een flinke stap in het verbeteren van de leefomgeving in de zogenoemde veedichte gebieden. Varkenshouders die willen stoppen worden ondersteund ...

Lagere kosten door compensatie transitievergoeding

zondag 8 juli 2018 – Werkgevers in de land- en tuinbouw worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de zogenoemde transitievergoeding. Zij moeten die betalen bij het ontslag van langdurig ...

Gezondheid mag nooit discussie zijn

vrijdag 6 juli 2018 – De gezondheid van buren en omwonenden mag nooit ter discussie staan. Mensen moeten er op vertrouwen dat boeren en tuinders daarvoor hun best doen. Om daar ...

Schoner grondwater voor landbouw en drinkwater

donderdag 5 juli 2018 – In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg gaan de provincies en waterbedrijven samen met landbouworganisatie LTO Nederland de ...
Naar boven