Cookie en privacy

Cookies 

De LTO Nederland-site gebruikt zogenaamde cookies, kleine bestanden die via uw browser op uw computer worden opgeslagen.

Deze cookies worden onder meer gebruikt voor webstatistieken om de kwaliteit van de website te verbeteren. Ook voor het afspelen van YouTube-filmpjes en het via sociale netwerken delen van artikelen kunnen cookies nodig zijn.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat cookies alleen na uw toestemming - of zelfs in het geheel niet - op uw computer worden opgeslagen.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 5 juni 2012 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, neemt u dan contact met ons op per e-mail communicatie@lto.nl.

Wijzigingen privacy statement
LTO Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

06 augustus 2013

BRON:


Naar boven