Agrarisch natuurbeheer

Het dossier Agrarisch natuurbeheer biedt een overzicht van het werk van LTO Nederland op dit dossier en welke resultaten er zijn behaald. 

Duizenden agrarische ondernemers dragen met allerlei maatregelen bij aan het beheer en behoud van natuur en landschap op en rondom hun bedrijf. En dat aantal is nog steeds groeiende. Gezamenlijk beheren ze meer hectare waardevol landschap dan de grootste natuurorganisatie.

LTO Nederland is van mening dat agrarische ondernemers medeverantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden in het omliggende gebied. Voorop staat wel dat de maatregelen niet ten koste mogen gaan van de onderneming.

Samen met andere agrarische organisaties en natuurorganisaties zet LTO Nederland zich in voor boervriendelijke regelingen. Denk daarbij aan voldoende vergoedingen, minimale bureaucratie, vertrouwen in boeren, zekerheid voor lange termijn, haalbare doelen en vrijwillige deelname.

Kijk voor meer informatie op:
LTO Noord: Agrarisch Natuurbeheer
ZLTO: Wat kan ik met natuurbeheer?
LLTB: Agrarisch natuurbeheer binnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven