Brexit: voortdurende politieke chaos in Westminster; grotere kans op uitstel

Het Britse Lagerhuis (House of Commons) stemt op dinsdag 15 januari definitief over Theresa May’s deal met Brussel over de Brexit. We gaan er tenminste van uit dat May niet opnieuw op het laatste moment besluit tot uitstel, zoals vlak vóór de Kerst, omdat haar geloofwaardigheid al op een dieptepunt is beland en niet nog verder kan zinken.

De kans dat de deal afgestemd wordt, is groot. De hoop van Theresa May dat de feestdagen het gezond verstand zouden doen terugkeren door toenemende zorgen over de consequenties van een zogenaamde 'no-deal’ Brexit, bleek ijdel. Twee weken bezinning naast de kerstboom hebben niets veranderd, behalve dat weer kostbare tijd verloren is gegaan. Kortom, de discussie gaat nu over plan B. Theresa May zou als ze de stemming op 15 januari verliest uiterlijk op 21 januari met een voorstel moeten komen, als ze er dan nog zit. De Britse Labour partij zou namelijk van plan zijn om na 15 januari een motie van wantrouwen tegen de regering May in te dienen. Als die motie het haalt (onzeker!), en de regering krijgt het niet voor elkaar om binnen twee weken een tweede vertrouwensstemming alsnog te winnen, dan komt er een andere regering. Vermoedelijk gevolgd door verkiezingen. Dit zou aanleiding moeten zijn voor het Verenigd Koninkrijk om Brussel te vragen om uitstel van de Brexit. Een pauze dus, waar alle andere 27 EU-lidstaten dan wel mee moeten willen instemmen.

Britse verkiezingen zouden binnen drie maanden moeten plaatsvinden, omdat er in de periode 22-26 mei Europese verkiezingen plaatsvinden. Het nieuwe Europese Parlement wordt op 2 juli geïnstalleerd. Zou het VK dan nog steeds lid zijn van de EU, dan zouden de verkiezingen ook daar moeten worden georganiseerd. Daar houdt nu niemand rekening mee.

Zolang Brexit officieel geen feit is (dus op 29 maart 2019 om middernacht; of eventueel later als er uitstel komt) kan de Britse regering nog eenzijdig het verzoek om de EU te verlaten herroepen. Het scenario dat de hele Brexit niet doorgaat, is dus nog steeds mogelijk. De kans er op wordt groter als de zittende beroepspolitici in hun districten massaal worden weggestemd door de kiezers die helemaal klaar zijn met Brexit en het falen van de Britse politiek.

LTO-inzet

LTO wil dat de handel met het Verenigd Koninkrijk ongehinderd door kan gaan en dus hebben we alle belang bij een zo zacht mogelijke Brexit. De deal die nu ter stemming voor ligt in Westminster, geeft ons minimaal 21 maanden extra tijd. Gedurende die tijd hoeven er geen grenscontroles plaats te vinden en is er tijd om een vrijhandelsakkoord met het VK uit te onderhandelen. Dat is: als de deal het haalt.

In deze lobby werken we samen met de Britse landbouworganisatie NFU en in Brussel met onze Europese lobby-organisatie COPA-COGECA. Op 16 januari is er in Brussel weer overleg, waar ook medewerkers van de Europese Commissie bij aanwezig zijn.

Op 23 januari is er een overleg in de Tweede Kamer over de stand van zaken. LTO levert hier inbreng, waarbij o.a. wordt gewezen op de inkomensrisico’s die boeren en tuinders zouden lopen bij een ‘no-deal Brexit’: markt kunnen ernstig verstoord worden met prijsdruk als gevolg. De meeste boeren en tuinders leveren niet rechtstreeks aan het Verenigd Koninkrijk, maar hebben hun afzet uitbesteed aan hun coöperatie/telersvereniging, of leveren via een verwerker/handelaar/lijnrijder. Het is daarom van groot belang dat boeren en tuinders met hun ketenpartner praten over de mogelijke effecten van Brexit en wat de beste voorbereiding is. LTO vindt ook dat een harde Brexit niet mag leiden tot bezuinigingen op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), want dan zouden boeren twee maal het slachtoffer worden van iets waar zij part noch deel aan hebben.

11 januari 2019

BRON:
Klaas Johan Osinga


Naar boven