Brexit besluiteloosheid duurt voort

Het Britse Lagerhuis heeft gisteren (1 april) opnieuw blijk gegeven van onvermogen om compromissen te sluiten. Er werd opnieuw alleen maar tegen brexit-opties gestemd. Van de vier voorstellen werden er drie met klein verschil verworpen. Zelfs de BBC noemt de brexit nu een ‘crisis’. Een overzicht van de stemmingen van gisteren:

Stemmingen.JPG

Een tweede referendum kreeg dus de meeste vóórstemmen, terwijl een douane-unie met miniem verschil verloor. Intrekken van de brexit wordt niet gesteund door Labour en lijkt dus niet aan de orde.

Michel Barnier verzekerde vanochtend (april) opnieuw dat het huidige Terugtrekkingsverdrag de enige optie voor het Verenigd Koninkrijk is om de Europese Unie op een nette manier te verlaten. Hij heeft ondertussen geen taak meer; de Europese regeringsleiders bemoeien zich er nu rechtstreeks mee. Zo neemt de druk op Ierland toe om de landgrens met Noord-Ierland, die straks EU-buitengrens wordt, adequaat in te richten. Het gaat immers om de bescherming van de Europese interne markt tegen illegale import. Tot nu toe werd deze kwestie nog geparkeerd uit angst dat een zichtbare Ierse grens weer geweld zal doen oplaaien. Bovendien ligt er een afspraak tussen Ierland, VK en Brussel dat de Ierse grens open blijft (Good Friday Agreement).
Het Britse kabinet vergadert vandaag over de situatie. Het kan zijn dat Theresa May, gesterkt door de ontwikkelingen, morgen (3 april) voor de vierde maal probeert het Terugtrekkingsverdrag er door te krijgen. Het Lagerhuis gaat dezelfde dag waarschijnlijk opnieuw een aantal proefstemmingen houden
Uiterlijke volgende week woensdag (10 april) moet het VK een voorstel aan de Europese Unie gedaan hebben over hoe nu verder. 

De opties die de grootste kans lijken te maken:

  • Het VK verlaat de EU met het Terugtrekkingsverdrag, mogelijk met een klein uitstel, bijvoorbeeld tot 22 mei. Dit geeft het VK de kans om uitvoeringswetgeving van kracht te laten worden.
  • Het Terugtrekkingsakkoord wint een meerderheid in het Lagerhuis, maar op voorwaarde van een tweede referendum. Dan gaat brexit maanden uitgesteld worden, en zullen er in het VK Europese verkiezingen moeten plaatsvinden (23 mei).
  • De conservatieve partij en daarmee de Britse regering storten in en er komen verkiezingen. Brexit wordt dan ook voor langere tijd uitgesteld, bijvoorbeeld tot eind 2019. Het VK moet ook meedoen aan de Europese verkiezingen.
  • Het VK verlaat de EU zonder deal (“no-deal”). Dit wordt door vrijwel iedereen gezien als onwenselijk. Maar zo lang het Lagerhuis niet ergens mee instemt, is dit waar we automatisch eindigen.
Voor ondernemers
De brexit-deadline is nog steeds 12 april middernacht (23 uur in het VK). Als het VK en de EU op 10 april toch een oplossing vinden, is er kans op uitstel tot 22 mei. Als de Britse regering valt, ligt een veel langer uitstel voor de hand.
Klaas Johan Osinga

02 april 2019

BRON:
Klaas Johan Osinga


Naar boven