Directe betalingen

Veel boeren in Nederland ontvangen bedrijfstoeslagen, net als hun Europese collega’s. Op dit moment in totaal zo’n 800 miljoen euro. Deze komen uit Brussel als gevolg van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. LTO Nederland wil zorgen dat het GLB een beleid is dat maatschappelijke waarden als landschap, natuur, dierenwelzijn, bescherming van het milieu beloont via dit GLB. Daarvoor is inzet nodig in Brussel. LTO is overtuigd dat op dit moment maatschappelijke eisen niet alleen uit de markt kunnen worden betaald en dat daarom een sterk landbouwbeleid essentieel is. Directe betalingen voor maatschappelijke diensten is daarom volledig gerechtvaardigd.

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven