Nederlandse zuivel in een nieuw tijdperk

Op 31 maart a.s. komt voor de melkveehouderij en zuivelsector een einde aan een tijdperk: na ruim dertig jaar verdwijnen de Europese melkquota. Het systeem van beheersing van de melkproductie in Europa houdt op te bestaan.
 
De invoering van de melkquota in 1984 werd ingegeven door een toenemende melkproductie en een stagnerende afzet van zuivelproducten. Om een einde te maken aan de periode met melkplassen en boterbergen werden in de EU melkquota ingevoerd: elke melkveehouder kreeg op grond van zijn productiecijfers in het verleden een hoeveelheid melk per jaar toebedeeld. Als hij daar overheen schoot, moest hij een (boete) superheffing betalen.
 
Boeren in lidstaten zoals Nederland, Ierland en Denemarken, die meestal boven hun quotum produceerden, zullen vanaf 1 april 2015 beter kunnen inspelen op ontwikkelingen op de internationale zuivelmarkt zonder vrees voor een superheffing. Voor boeren in de meeste lidstaten in de EU betekent dat in de praktijk veel minder; in twee van de drie EU-landen worden de toebedeelde melkquota al jaren niet volledig benut.
De vraag naar zuivel blijft wereldwijd toenemen. Nederlandse zuivel staat over de hele wereld bekend vanwege de hoge kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Daarom kiest de Nederlandse zuivelsector voor verantwoorde groei, met oog voor milieuaspecten en dierenwelzijn.
 

24 maart 2015

BRON:
Jack Luiten

Artikelen en achtergrond

Einde melkquota en stijging melkproductie markeren jaar 2015

dinsdag 21 juni 2016 – Het jaar 2015 gaat de geschiedenis in als het laatste van de melkquotering, waarin de melkproductie fors is toegenomen.

Artikel: Einde quotum

dinsdag 24 maart 2015 –

Vraag en antwoord

Meest gestelde vragen over het verdwijnen van de melkquota

dinsdag 24 maart 2015 – De meest gestelde vragen over het verdwijnen van de melkquota vindt u hier.

Infographic 'Duurzaamheid op de kaart'

Infographic 'Duurzaamheid op de kaart'

dinsdag 24 maart 2015 – Hier vindt u een overzicht van de verduurzamingsprojecten.


Naar boven