Kringloopwijzer onderdeel introductie fosfaatrechten

Na de aankondiging van de introductie van fosfaatrechten op 2 juli 2015 door staatssecretaris Dijksma kwam haar opvolger Van Dam 3 maart 2016 met de langverwachte brief over de nadere invulling. Nu kan elk moment het wetsvoorstel worden gepubliceerd en de wetsbehandeling door de Kamers op de agenda gezet worden. Door de introductie van fosfaatrechten wordt de individuele melkveehouder verantwoordelijk om binnen zijn milieuruimte te produceren. De Kringloopwijzer is daarin een onmisbaar instrument. Zowel voor fosfaten als ook andere milieugrenzen.

 

Even terug naar 3 maart. Wat hebben we (LTO, NAJK en NZO en GRONDig) met staatsecretaris Van Dam ook alweer afgesproken:

·          Er komt vanwege de overschrijding van het nationaal fosfaatplafond een fosfaatrechtenstelsel voor melkvee met ingang van 1-1-2017;

·          Het aantal rechten wordt vastgesteld aan de hand van het aantal aanwezige dieren op 2 juli 2015 maal de forfaitaire productienorm;

·          Aangezien de productie van fosfaat maal het aantal dieren op 2 juli 2015 hoger is dan de ruimte binnen het melkvee sectorplafond, wordt er generiek gekort;

·          Er is ruimte nodig om knelgevallen te compenseren met fosfaatrechten, maar die ruimte willen we zo beperkt mogelijk houden;

·          Bedrijven die op basis van de gecombineerde opgave in 2015 meer ruimte hebben om mest te plaatsen dan ze produceerden op basis van het aantal dieren op 2 juli 2015, krijgen de korting deels gecompenseerd;

·          Dat betekent een extra korting voor de bedrijven met een fosfaatoverschot;

·          Maar Van Dam heeft een en andermaal gezegd die korting te beperken tot 8% maximaal;

·          Binnen de fosfaatrechten van een bedrijf kan de melkveehouder waarvan de dieren aantoonbaar (via de Kringloopwijzer) minder fosfaat produceren dan de forfaitaire norm, deze ruimte gebruiken om de korting te compenseren (of extra ruimte te verdienen);

·          Rechten worden overdraagbaar en bij overdracht wordt 10% van de rechten afgeroomd. Deze rechten kunnen, aan de hand van nog nader te bepalen criteria, door de overheid ingezet worden ten behoeve van de melkveehouderij.

 

Zo ver de afspraken van 3 maart met de bewindsman van EZ. In het Tweede Kamer debat kort ná de 3 maart-brief gaf een meerderheid de staatsecretaris twee opdrachten mee; de korting voor bedrijven met een overschot aan plaatsingsruimte niet deels maar volledig compenseren én bij bedrijfsoverdracht binnen familie 10% afroming niet doorvoeren. Dit betekent automatisch dat de korting hoger uit zal vallen en volledig terecht komt bij bedrijven met een fosfaatmestoverschot op basis van de genoemde criteria.

 

Laten we er geen doekjes omwinden. Fosfaatrechten is voor iedere melkveehouder ingrijpend en Europees gezien uniek. Nederlandse melkveehouders krijgen een kostprijsnadeel (fosfaatrechten) om het kostprijsvoordeel (derogatie) te behouden. De korting wordt neergelegd bij bedrijven met een fosfaatmestoverschot. Daarnaast is de verwachting dat de overheid weinig ruimte geeft voor knelgevallen. Ook die ruimte, hoe beperkt dan ook, wordt weggehaald bij dezelfde groep bedrijven (met een fosfaatmestoverschot). Ook als de 8% korting niet voldoende blijkt te zijn, zal naar verwachting de rekening bij dezelfde groep landen. Deze bedrijven hebben de route van fosfaatefficiency en dus de Kringloopwijzer hard nodig om de korting terug te kunnen verdienen.

Het is voor iedere melkveehouder in Nederland die de komende jaren melkveehouder wil blijven, ongeacht je bedrijfsstijl of bedrijfssituatie, van essentieel belang dat de ruimte die de kringloopwijzer kan bieden ook benut kan worden. Om de behoefte aan fosfaatrechten te beperken, daardoor de prijs te drukken, te voorkomen dat enkele 10.000’den koeien éxtra geslacht moeten worden en de hele sector een knelgeval wordt. Het is een collectief belang dat de Kringloopwijzer onderdeel is van de introductie van fosfaatrechten. Iedere partij die hier aan tornt neemt een groot risico en is mede verantwoordelijk dat gezinsbedrijven letterlijk de afgrond in geduwd worden. Dat willen we niet. We hebben het al moeilijk genoeg.

 

Jos Verstraten, vakgroep LTO Melkveehouderij

07 september 2016

BRON:
Jos Verstraten


Naar boven