Wet fosfaatrechten Ingrijpend, maar wel noodzakelijk

“Vasthouden aan maximum 8% korting”

 

Staatssecretaris Martijn van Dam van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de invulling van het fosfaatrechtenstelsel bekend gemaakt. Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouder is zich zeer bewust dat de maatregelen ingrijpend zullen zijn en reageert als volgt: "Niemand wil fosfaatrechten, maar na een lange periode van onzekerheid hebben melkveehouders nu eindelijk meer duidelijkheid gekregen en weten ze waar ze naar toe moeten werken. De Kamerbrief is op hoofdlijnen gelijk aan de brief van maart 2016. Dat wekt vertrouwen. Nu wordt het tijd om meters te maken, zodat de wet zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.”

 

Het landelijke fosfaatoverschot wordt via de nieuwe wet fosfaatrechten gezamenlijk aangepakt. “Iedere melkveehouder voelt straks op het erf dat we nu collectief de verantwoordelijkheid nemen om als sector de fosfaatproductie onder het plafond te brengen. Het is nu echt nodig om via fosfaatrechten andere doelen zoals het behoud van derogatie, het maatschappelijke draagvlak en de milieu- en waterdoelen veilig te stellen”, zegt Kees Romijn in zijn eerste reactie op het wetsvoorstel fosfaatrechten.

 

Beperkte knelgevallenregeling

De mogelijkheden die Van Dam heeft opgenomen in het wetsvoorstel fosfaatrechten om knelgevallen tegemoet te komen zijn beperkt. Romijn voorziet daardoor problemen bij bedrijven die niet als knelgeval worden aangemerkt en die niet in staat zijn om voldoende fosfaatrechten te werven. “Melkveehouders moeten de kans krijgen om hun bedrijf aan te passen aan de nieuwe wetgeving en mogen niet omvallen. Het advies van de Raad van State sluit ook aan bij deze zorgen. Ik doe daarom een oproep aan het ministerie van EZ om te kijken of bijvoorbeeld de fosfaatbank tijdelijk benut kan worden om moeilijke tijden voor deze bedrijven te overbruggen”, aldus Kees Romijn.

 

Kringloopwijzer

Kees Romijn ziet voldoende zekerheden in het wetsvoorstel dat de Kringloopwijzer tegelijk met de fosfaatrechten ingevoerd kan worden, “Het is een goed instrument dat een plek verdient in deze wetgeving en het kan ondernemers helpen om efficiënter en met minder fosfaat te produceren.” De kringloopwijzer wordt nu getoetst in opdracht van de overheid en Romijn ziet deze toetsing met vertrouwen tegemoet. Bovendien is de kringloopwijzer niet alleen een hulpmiddel voor de reductie van fosfaat, het kan ook in de toekomst gebruikt worden voor andere milieudoelen zoals de reductie van ammoniak en broeikasgassen.

 

Korting van maximaal 8%

Staatssecretaris Van Dam sluit niet uit dat korting op fosfaatrechten in 2018 hoger uitpakt dan 8%. Dat is voor LTO Nederland onacceptabel en zoals Kees Romijn benadrukte, “Afspraak is afspraak. Maximaal 8% is maximaal 8%!”  

 

Zie ook:

- Kamerbrief over wetsvoorstel fosfaatrechten

- Kamerstukken Tweede Kamer 'Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten'

08 september 2016

BRON:
Djura Hoeksma


Naar boven