Aanpassing jongveegetal en reductiepercentage in fosfaatreductieplan definitief

Aanpassing jongveegetal en reductiepercentage in fosfaatreductieplan definitief

De aanpassingen in de Regeling fosfaatreductieplan 2017, die staatssecretaris Martijn van Dam vorige week meldde, zijn in de Staatscourant van woensdag 31 mei 2017 gepubliceerd. Daarmee is de wijziging in het jongveegetal en het nieuwe reductiepercentage definitief geworden. Ook nieuw is dat in alle periodes in 2017 afgerekend worden over de tweede maand in elke periode. De gewijzigde regeling is per 1 juni 2017 van kracht. 

Jongveegetal versoepeld
De regeling bepaalt dat het jongveegetal vanaf 1 juni niet geldt voor bedrijven die alleen vrouwelijk jongvee (ouder dan 35 dagen) laten slachten, exporteren of dood afvoeren. Deze bedrijven mogen vrouwelijk jongvee tot en met 35 dagen afvoeren naar bedrijven met een Nederlands UBN. Onder export valt ook de plaatsing van runderen ouder dan 35 dagen die niet hebben gekalfd op een erkend verzamelcentrum of in een door de NVWA goedgekeurde inrichting, in verband met quarantaine voordat de dieren geëxporteerd worden.

Jongvee ouder dan 35 dagen
Het jongveegetal blijft gelden voor melkveebedrijven die jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren naar een ander bedrijf met een Nederlands UBN, ook als het afvoer naar een ander melk-producerend bedrijf betreft. Als een bedrijf na 1 juni een dier ouder dan 35 dagen afvoert naar een Nederlands UBN geldt, met ingang van de periode waarin de dag van afvoer valt, het jongveegetal weer voor dat bedrijf voor de rest van 2017. Let op, dat betekent dus dat als u een kalf een dag te laat (dus ná de 35ste dag) afvoert naar een ander Nederlands bedrijf met een UBN, u met ingang van die periode tot en aan het eind van 2017 dus moet voldoen aan het jongveegetal.

Heffingen gebaseerd op tweede  maand van elke periode
In de aangepaste regeling is ook bepaald dat de heffing of bonus worden berekend op basis van het gemiddeld aantal aanwezige GVE in de tweede maand van elke periode. Dat was in de eerste periode ook al het geval. De gemiddelde veebezetting in de maanden juni (periode 2), augustus (periode 3), oktober (periode 4) en december (periode 5) is dus bepalend.

Kortingspercentage
Het kortingspercentage voor de derde periode (juli en augustus) is in de vernieuwde regeling definitief vastgesteld op 12 procent.

31 mei 2017

BRON:
LTO Nederland


Naar boven