Stuit u wel eens op oneerlijke handelspraktijken?

Heeft u wel eens last (gehad) van oneerlijke handelspraktijken? Vul dan hier de enquête in. Zoals u wellicht weet is LTO betrokken bij een pilotproject over dit onderwerp.

De aanleiding vormden de zogenoemde ‘kortingsbrieven’ van afnemers aan groepen leveranciers, die een paar jaar terug commotie en discussie veroorzaakten. 

Beperkt
De belangstelling vanuit de land- en tuinbouw en verwante sectoren is beperkt. Concrete klachten kwamen de afgelopen anderhalf jaar niet binnen. Dat zegt niet dat ze er niet zijn. Om meer informatie te krijgen over mogelijke oneerlijke handelspraktijken, heeft LTO een enquête opgesteld. 

De enquête is volledig anoniem in te vullen. Mocht u het wenselijk vinden dat er contact opgenomen wordt, dan kunt u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres en telefoonnummer invullen.

Tot september 2015
Het is waardevol om van u meer informatie te ontvangen, zodat we zoveel mogelijk uit de proef halen. De proef loopt tot september 2015. Hier leest u alle informatie over de proef.
 
Voor nadere informatie contact opnemen met Klaas Johan Osinga via kjosinga@lto.nl of 06 – 10586047.

21 mei 2015

BRON:
Herman Mertens


Naar boven