Het GLB na 2020, duurzaam, doelmatig en erf-proof

Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het GLB. Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. En nu is het toch echt zover. De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het GLB na 2020. Tijdens de bijeenkomsten wordt nagedacht over passende voorwaarden en maatregelen op de gronden waar betalingsrechten op aangevraagd (kunnen) worden. Alle agrariërs in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.

Regio Midden

  Dinsdag 4 juni                 Melkveehouderij            12.30-14.30 uur          ZLTO Den Bosch*
*Deze bijeenkomst vervalt. Deelnemers kunnen bij de bijeenkomst op woensdag 5 juni om 20.30 in Den Bosch aansluiten.

Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni
Woensdag 5 juni
Donderdag 13 juni

Akkerbouw (klei)
Fruit
Akkerbouw (zand)
Schapen/vleesvee
19.30-21.30 uur
16.00-18.30 uur
20.30-22.30 uur
10.00-12.30 uur

ZLTO Colijnsplaat
3 Zussen, Meteren
ZLTO Den Bosch
ZLTO Den Bosch


Regio Zuid

Woensdag 12 juni
Alle sectoren
20.00-22.00 uur
Zaal Keulen, Klimmen
Donderdag 13 juni
Alle sectoren
20.00-22.00 uur
Baexheimerhof, Baexem
Maandag 17 juni
Alle sectoren
20.00-22.00 uur
Roelanzia, Ysselsteyn

Regio Noord

Donderdag 6 juni
Dinsdag 11 juni
Melkveehouderij
Melkveehouderij
20.00-22.00 uur
20.00-22.00 uur
Boszicht, Nijerbekoop
Van der Valk Breukelen**
Woensdag 12 juni
Alle sectoren
20.00-22.00 uur
Van der Valk Breukelen
Donderdag 13 juni
Overig sectoren

20.00-22.00 uur

Van der Valk Breukelen**

**Deze bijeenkomsten vervallen. Deelnemers kunnen bij de bijeenkomst op 12 juni om 20.00 uur in Breukelen aansluiten.

Aanmelden kan door hier te klikken. Let op: deze bijeenkomsten zijn specifiek bedoelt voor ondernemers met een agrarisch bedrijf. Ondernemers uit de periferie van de agrarische sector worden op een later moment geconsulteerd.

Indien u graag op een later moment uw bijdrage wilt leveren, vragen wij u om dit formulier in te vullen. Wij houden u vervolgens op de hoogte van de bijeenkomsten
Achtergrond
Tot en met 2020 ontvangen agrariërs vanuit het GLB een vaste vergoeding per hectare, de betalingsrechten. De eerste voorstellen voor het toekomstig GLB van de Europese Commissie over de voorwaarden om betalingsrechten te ontvangen, zijn inmiddels bekend en zijn op sommige punten een breuk met dit verleden. Zo is er meer aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit en gaan we steeds meer naar een prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 zal bovendien minder ‘one size fits all’ zijn; Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar de afzonderlijke lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren de ruimte om het Europese beleid op hun eigen manier in te vullen. Deze invulling krijgt vorm in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat elk land moet opstellen.
Bijeenkomsten
Het NSP wordt geschreven door veel verschillende partijen; het Rijk (ministerie LNV), de Provincies en de waterschappen. Zij doen dit in dialoog met alle stakeholders die betrokken zijn bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om samen met boeren en tuinders suggesties te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te behalen. LTO Nederland is hiervoor een pilotproject gestart. De komende periode vinden er bijeenkomsten plaats door het hele land waarin met boeren en tuinders in gesprek gegaan wordt om hun ideeën en ambities voor verbeteringen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit op te halen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van LTO Nederland.
Noodzaak
Wat gebeurt er als we geen input leveren? Dan geeft het Rijk zelf invulling aan haar plannen, samen met de andere betrokken stakeholders. Wij moeten er echter voor zorgen dat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden op óns erf, ook efficiënt en praktisch uitvoerbaar zijn. Nu is het moment om mee te praten!

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logo Europees.jpg


“Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”

Logo LNV.png

16 april 2019

BRON:
LTO Nederland


Naar boven