Het GLB na 2020, duurzaam, doelmatig en erf-proof

Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het GLB. Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. En nu is het toch echt zover. De komende maanden worden er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het GLB na 2020. Tijdens de bijeenkomsten wordt nagedacht over passende voorwaarden en maatregelen op de gronden waar betalingsrechten op aangevraagd (kunnen) worden. Alle agrariërs in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.
In juni hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden door het hele land. Na de zomerperiode begint een nieuwe ronde bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte blijven van de data, vul dan dit formulier in.
Achtergrond
Tot en met 2020 ontvangen agrariërs vanuit het GLB een vaste vergoeding per hectare, de betalingsrechten. De eerste voorstellen voor het toekomstig GLB van de Europese Commissie over de voorwaarden om betalingsrechten te ontvangen, zijn inmiddels bekend en zijn op sommige punten een breuk met dit verleden. Zo is er meer aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit en gaan we steeds meer naar een prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 zal bovendien minder ‘one size fits all’ zijn; Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar de afzonderlijke lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren de ruimte om het Europese beleid op hun eigen manier in te vullen. Deze invulling krijgt vorm in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat elk land moet opstellen.
Bijeenkomsten
Het NSP wordt geschreven door veel verschillende partijen; het Rijk (ministerie LNV), de Provincies en de waterschappen. Zij doen dit in dialoog met alle stakeholders die betrokken zijn bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om samen met boeren en tuinders suggesties te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te behalen. LTO Nederland is hiervoor een pilotproject gestart. De komende periode vinden er bijeenkomsten plaats door het hele land waarin met boeren en tuinders in gesprek gegaan wordt om hun ideeën en ambities voor verbeteringen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit op te halen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van LTO Nederland.
Noodzaak
Wat gebeurt er als we geen input leveren? Dan geeft het Rijk zelf invulling aan haar plannen, samen met de andere betrokken stakeholders. Wij moeten er echter voor zorgen dat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden op óns erf, ook efficiënt en praktisch uitvoerbaar zijn. Nu is het moment om mee te praten!

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logo Europees.jpg


“Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”

Logo LNV.png

16 april 2019

BRON:
LTO Nederland


Naar boven