Het nieuwe GLB, in zet en resultaten (december 2014)

Hoewel het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2020 pas dit jaar (2015) wordt ingevoerd, is eind vorig jaar de balans opgemaakt: in een overzicht staan de behaalde resultaten. En de inzet van LTO in de afgelopen vier á vijf jaar.
 
In het overzicht is opgenomen wat er aan politiek debat (inter)nationaal aan vooraf is gegaan met daaraan toegevoegd de meest bepalende momenten voor het nieuwe GLB gedurende de afgelopen jaren. Van invloed op de hervorming van het GLB zijn onder meer geweest de bankencrisis van 2007-2008, pogingen om fors te korten op het GLB-budget en het vervolg op de weg naar verdere marktoriëntatie. 

De inzet van LTO is in een uitgebreid overzicht (zie onder) samengevat in een tiental punten. Per punt wordt aangegeven wat tot eind 2014 was bereikt is. 

Op basis van een LTO-standpunt uit 2007, tot stand gekomen na een brede consultatie, heeft LTO zich ingezet voor een GLB voor ‘actieve agrariërs’. Dat betekent dat natuur- en overheidsorganisaties wat LTO betreft niet meedoen, evenals hobbyboeren. Dit punt is grotendeels gerealiseerd. 

Op de budgetten voor het GLB is door de politieke ontwikkelingen fors gekort. In 2020 resteert nominaal € 732 miljoen voor toeslagrechten en € 72 miljoen Brussels geld voor het plattelandsbeleid. In acht jaar wordt zal – gezien de gevolgen voor Nederlandse boeren en tuinders - op het GLB nominaal rond 100 miljoen euro worden ingeleverd en nog eens € 22 miljoen bij het budget plattelandsbeleid. De inflatie meegerekend pakt de totale vermindering nog forser uit.

Zie het complete overzicht van inzet, resultaten en cijfers

Zie hier meer feiten en informatie over GLB in Nederland: CAP in your country (Engels)

08 april 2015

BRON:
jack Luiten

Nieuws

Schouten frustreert een groenere GLB

dinsdag 15 mei 2018 – LTO Nederland wil dat de Nederlandse overheid de ruimere Europese vergroeningsregels voor akkerbouwers onverkort overneemt. Wageningen UR heeft echter ...

Ongelijkheid door vergroening GLB

maandag 28 oktober 2013 – De Europese Commissie heeft voorgesteld dat in het nieuwe GLB een aantal maatregelen als vergroening van het beleid moeten worden doorgevoerd.

‘Alle boeren in Europa gelijk behandelen’

donderdag 27 juni 2013 – De concurrentiepositie op de markt is belangrijk, daarom behoren alle boeren in Europa waar het gaat om Europese toeslagen en premies op dezelfde manier ...
Naar boven