Gewasbescherming

Gewasbescherming draagt in belangrijke mate bij aan een constante, betaalbare en kwalitatief hoogstaande productie van groenten, fruit en sierteeltgewassen. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is daarbij vaak cruciaal om aan de eisen van afnemers en consumenten te kunnen voldoen. We zijn ons er echter wel van bewust dat dit niet geheel zonder risico’s is. We zetten ons daarom in op verdere vermindering van emissies naar water en omgeving. LTO NL steunt het advies van de Gezondheidsraad om meer onderzoek naar de effecten van het gebruik van deze middelen op de volksgezondheid te doen. Dat onderzoek moet zich richten op zowel de agrarisch ondernemers als de omwonenden van percelen waar deze middelen gebruikt worden. 

Daarnaast is een goed contact met de omgeving essentieel. Daarom zijn we de campagne “Beter een goede buur” gestart en zijn er in sommige gemeentes al gedragscodes voor kwekers en telers opgesteld. LTO NL volgt alle ontwikkelingen rond gewasbescherming op de voet en ontplooit ook initiatieven die bijdragen aan alternatieven voor de inzet van middelen.

Zie voor meer informatie ook de brochure Gewasbescherming en omwonenden en een interview met Joris Baecke van LTO Nederland in het EO radioprogramma Dit is de Dag.

05 februari 2014

BRON:
LTO Nederland


Naar boven