'Goed werkgeverschap'

Bij het voortbrengen van agrarische producten wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen van consumenten en burgers. Duurzaamheid staat voorop en 'goed werkgeverschap' vormt daar een onderdeel van. Agrarische bedrijven kijken enerzijds naar het economisch perspectief, maar willen naar de toekomst toe ook aantrekkelijk zijn en blijven voor het werven en binden van personeel. Naar verwachting zal de arbeidsmarkt de komende jaren krapper worden.

Dienstverlening:

De intersectorale belangenbehartiging op sociaal-economisch terrein wordt vorm gegeven in nauwe afstemming met de dienstverlening aan agrarische ondernemers/werkgevers van de regionale LTO’s (LLTB, LTO Noord, ZLTO). Zo kunnen werkgevers in de land- en tuinbouw terecht bij de landelijke werkgeverslijn voor vragen over arbeid en werkgeverschap. Denk verder aan de online kennisbank arbeid, LTO Seizoenarbeid, certificering van uitzendbureaus via normen in NEN 4400, beantwoording van vragen over toepassing van CAO’s, arbeidsrecht en sociale zekerheid, het geven van individueel advies over personeelsbeleid, e.d.

Actuele beleidsthema's:

  • fiscale en financiële zaken, zelfstandigenbeleid;
  • vermindering van administratieve lasten;
  • voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel: (vaste medewerkers, (buitenlandse) seizoenwerkers, ZZP-ers, inschakeling van uitzendbureaus;
  • verbetering van arbeidsomstandigheden op de bedrijven, vooral via het gebruik van de sectorale arbocatologi;
  • ondersteunen van ondernemers in de stap van ondernemer naar werkgever;
  • arbeidsvoorwaarden (voorbereiding en afsluiting van CAO’s); 
  • Wet- en regelgeving op het gebied van arbeid zoals de WWZ en WAS;
  • sociale zekerheid zoals wettelijke en bedrijfstakregelingen;
  • versterking van het imago van de sector.

Kijkt u voor meer informatie ook bij:
Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw
www.ltoseizoenarbeid.nl
Maatregelen uit het Sociaal Akkoord

23 mei 2013

BRON:
LTO Nederland

Nieuws

Waarom dit Pensioenakkoord belangrijk is voor boer en tuinder

donderdag 6 juni 2019 – Woensdag 5 juni is het Pensioenakkoord gepresenteerd. Dit is een principeakkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het Kabinet. Wij vinden het ...

Keurmerk Flexwonen maakt inhouden kosten huisvesting mogelijk

vrijdag 26 april 2019 – Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds...

Keurmerk voor betere huisvesting seizoenarbeiders

vrijdag 15 februari 2019 – Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de agrarische sector lanceren vandaag het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Met dit vrijwillige keurmerk wordt de kwaliteit ...

SER: Praat met uw medewerkers over hun pensioen

woensdag 16 januari 2019 – Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en zorgt voor inkomen voor na pensioendatum. Ondernemers hebben een zorgplicht naar hun medewerkers als het gaat ...

Boeren en tuinders ondersteunen vluchtelingen op weg naar werk

maandag 28 mei 2018 – Vluchtelingen moeten beter, sneller en met gericht maatwerk geholpen worden aan werk om de uitkeringsafhankelijkheid sterk te verminderen. LTO Nederland vindt ...

Calamiteitenregeling met maatwerk eigenrisicoperiode

vrijdag 2 september 2016 – De afgelopen periode heeft LTO Nederland uitgebreid met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesproken over de invulling van de nieuwe ...

Werkgevers praten over veranderingen arbeidsmarkt

donderdag 19 maart 2015 – Er komen tal van veranderingen op werkgevers af. Om hen op de hoogte te houden van wat er allemaal verandert, worden deze en komende maand bijeenkomsten in het ...

LTO waarschuwt tegen nadelen van Wet aanpak schijnconstructies

dinsdag 24 februari 2015 – Als de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ongewijzigd wordt aangenomen, zullen zowel werkgevers als werknemers daar de ongunstige gevolgen van ...

Voorstel Asscher terugwerkende kracht transitieregeling ontoereikend

dinsdag 24 februari 2015 – De overgangsregeling die minister Asscher ontwierp voor de problemen met seizoenarbeid is ontoereikend. In de land- en tuinbouw zal het niet werken, reageert ...

Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

maandag 23 februari 2015 – De onlangs afgesloten cao Open Teelten geldt met ingang van 21 februari 2015 voor de gehele bedrijfstak open teelten in ons land.

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

vrijdag 13 februari 2015 – De cao Glastuinbouw geldt met ingang van 14 februari 2015 voor de gehele bedrijfstak glastuinbouw in ons land. Dit vloeit voort uit het besluit van de minister ...

Alles over arbeid op vernieuwde kennisbank

dinsdag 2 juli 2013 – De kennisbank arbeid van de ondernemers- en sectororganisaties in de land- en tuinbouw is vernieuwd. Voor alle vragen, die een werkgever heeft op het gebied ...

Documentaire

Flyer

Set communicatiemiddelen voor Goed Werkgeverschap

vrijdag 31 mei 2013 – Goed werkgeverschap staat voor een professioneel personeelsbeleid, goede arbeidsomstandigheden, nette huisvesting en ontwikkelingsmogelijkheden voor ...


Naar boven