Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

De onlangs afgesloten cao Open Teelten geldt met ingang van 21 februari 2015 voor de gehele bedrijfstak open teelten in ons land. Dit vloeit voort uit het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze algemeen verbindend (AVV) te verklaren.

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring is op 20 februari 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Open Teelten heeft een looptijd tot en met 30 juni 2015.

Door algemeen verbindend verklaring gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers in de open teelten sector, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

23 februari 2015

BRON:


Naar boven