LTO waarschuwt tegen nadelen van Wet aanpak schijnconstructies

Als de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ongewijzigd wordt aangenomen, zullen zowel werkgevers als werknemers daar de ongunstige gevolgen van ondervinden. Die waarschuwing richt LTO Nederland aan de Tweede Kamer.

Donderdagavond begint de Kamer met de behandeling van de WAS. Minister Lodewijk Asscher (SZW) wil met de wet een steviger aanpak mogelijk maken van schijnconstructies rond de inzet van buitenlandse werknemers.
In een brief aan de Tweede Kamer stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat vast dat het wetsvoorstel nadelen gaat opleveren voor goedwillende werkgevers en werknemers. Dat geldt met name voor de nieuwe regels voor uitbetaling van het minimumloon.
Bij werknemers die het minimumloon verdienen, mag de werkgever voortaan geen inhoudingen of verrekeningen toepassen. Zo moeten bijvoorbeeld premies voor zorgverzekering en kosten van huisvesting op een andere manier worden verrekend.
LTO wijst erop dat in de land- en tuinbouw dergelijke inhoudingen op het loon van arbeidsmigranten nu met wederzijdse instemming geregeld plaatsvinden. Ze zijn transparant op de loonstrook aangegeven en administratief eenvoudig uitvoerbaar voor alle betrokken partijen.
Onrechtmatige en te hoge inhoudingen door werkgevers wijst LTO af. Maar door de voorgestelde aanscherping van de regels ontstaat in de praktijk van alledag een incasso- en debiteurenrisico, zeker als het om een groter medewerkersbestand gaat, schrijft Maat aan de Kamer.
Hij noemt ook het gevaar dat minder buitenlandse werknemers een ziektekostenverzekering zullen afsluiten, uit onwetendheid of bewuste calculatie. Wanneer verzekering en premiebetaling met instemming van de werknemer via de werkgever lopen, is dat risico er niet. Bovendien zal de aan- en afmelding zorgvuldiger verlopen.
 

24 februari 2015

BRON:
Jan van Liere, NieuweOogst


Naar boven