Internationaal Beleid

Het Beleidsteam Internationale Zaken (BIZ) van LTO Nederland bestaat uit Koert Verkerk, Gerbrand van 't Klooster, Jeroen Kloos, Adinda Lodders en Klaas Johan Osinga, en wordt geleid door Thijs Cuijpers (Directeur LTO Nederland). Bestuurlijk portefeuillehouder Internationale Zaken is de voorzitter van LTO Nederland, Marc Calon.

Het BIZ houdt zich vooral bezig met zaken die in Brussel spelen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, handelsverdragen, mededinging, onderzoek, fytosanitair en veterinair beleid, milieu- en klimaatzaken, dierenwelzijn en biotechnologie.

Klik hier voor een naar het volledig dossier.

08 juni 2017

BRON:
LTO Nederland


Naar boven