Kennis en innovatie

Innovatie kan helpen om goedkoper te produceren, onderscheidende producten te maken en nieuwe markten aan te boren. Talloze ondernemers durven het aan om innovatieve projecten op te zetten, in kleine of grotere samenwerkingsverbanden, vaak met ketenpartners.

Zo experimenteren akkerbouwers in Friesland met GPS-precisielandbouw en zoeken varkenshouders in Limburg samen met toeleveranciers en handelspartijen naar een manier om varkensvlees met gezonde omega 3-vetten te maken. Glastuinders investeren in semi-gesloten kassen die niet langer meer energie gebruiken, maar juist duurzame energie leveren. De melkveehouderij pakt het groots aan en startte de Melkveeacademie, een kennisnetwerk waar boeren leren van boeren. LTO Nederland ondersteunt dergelijke initiatieven, ook financieel.

Goed onderwijs is een absolute voorwaarde voor een innovatieve agrarische sector. Ondernemers kunnen alleen op kop blijven wanneer ze zelf een goede basisopleiding hebben en kunnen beschikken over goedgeschoold personeel en adviseurs met kennis van zaken. Door de banden met onderwijsinstellingen aan te halen probeert LTO Nederland het onderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk.

Er vindt nog steeds te weinig innovatiegericht onderzoek plaats. LTO Nederland brengt daarom in kaart naar welke kennis boeren en tuinders op zoek zijn en probeert dit bij kennisinstellingen op de onderzoeksagenda te krijgen. De organisatie wil ook investeren in regionale kenniscentra. Door een kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap kunnen dergelijke centra uitgroeien tot broedplaatsen van innovatie.

In de verschillende sectoren gebeurt op het gebied van innovatie al heel veel. LTO Nederland wil een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda opstellen, zodat de land- en tuinbouw kan profiteren van zijn omvang en met één gezicht naar buiten kan treden.

Kijk voor meer informatie ook:
LTO Noord (Kennis & Innovatie)

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland


Naar boven