Natura 2000

Het dossier Natura2000 biedt een overzicht van het werk van LTO Nederland op dit dossier en welke resultaten er zijn behaald.

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Het netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.

Voor de Natura2000 gebieden worden beheerplannen ontworpen. Een beheerplan omschrijft wat mogelijk is in en rondom het gebied. Het formuleert precies wélke natuurwaarden waar bescherming krijgen, en ook hóe dat gebeurt. De looptijd van een beheerplan is telkens zes jaar; daarna wordt het verlengd, eventueel na aanpassing. LTO Nederland stelt dat beheerplannen in ieders belang moet zijn, dus ook de land- en tuinbouw.

De aanwijzing van Natura 2000 gebieden leidt tot veel vragen en onzekerheid bij agrarische ondernemers, onder andere over beperkingen in uitbreiding en bedrijfsvoering. LTO Nederland volgt het beleid voor Natura 2000-gebieden dan ook kritisch en pleit bij de overheid voor duidelijkheid.

Kijk voor meer informatie op:
LTO Noord (Natura 2000)

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven