Ontwikkelingssamenwerking

Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is Agriterra actief namens LTO Nederland. Via kennisverspreiding, ketenbenadering en belangenbehartiging probeert agriterra samen met lokale landbouworganisaties land- en tuinbouw te ontwikkelen in ontwikkelingslanden. Dit doen ze met medewerkers en leden van LTO Nederland.

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven