Plattelandsontwikkeling

Sinds 1992 wordt meer nadruk gelegd op de bredere ontwikkeling van het platteland in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit heeft geresulteerd in meer geld voor plattelandsontwikkeling in het GLB. Maatregelen op het gebied van investeringen in concurrentiekracht en innovatie, milieumaatregelen en structuurversterking op het platteland kunnen hiervan worden bekostigd. In Nederland wordt hier in de periode van 2014 tot en met 2020 ongeveer 1,5 miljard euro aan besteed. Voor LTO ligt de nadruk op investeringen in concurrentiekracht en innovatie op het platteland. Daarmee voorkom je leegloop van het platteland, omdat je concurrerende bedrijven hebt die zorgen voor werkgelegenheid en geld in de la. De land- en tuinbouw en haar toeleverende industrie is nog steeds van vitaal belang voor het platteland. Ook voor landschap en natuur moet geld worden uitgetrokken op het platteland, liefste in samenwerking met boeren en tuinders.

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven