Schade

Het dossier Schaderegelingen biedt een overzicht van het werk van LTO Nederland op dit dossier en welke resultaten er zijn behaald.

Grondeigenaren kunnen door allerlei redenen te maken krijgen met schade aan hun percelen of gewassen. Bijvoorbeeld door wilde dieren zoals ganzen en wilde zwijnen. Maar ook bodemonderzoek, het leggen van leidingen, gasboringen of waterwinning kunnen vernielingen achterlaten.

LTO Nederland maakt voor een aantal situaties afspraken over schaderegelingen met overheden en partijen die regelmatig percelen of gewassen beschadigen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:
LTO Noord (Schaderegelingen)

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven