Sociaal-economisch beleid

LTO Nederland is als een van de drie centrale werkgeversorganisaties actief als belangenbehartiger op sociaal-economisch terrein in politiek Den Haag en is vertegenwoordigd in onder meer de Sociaal-Economische Raad, de Stichting van de Arbeid.
Zelfstandig en via deze koepels van centrale ondernemings-/ werkgeversorganisaties en vakbonden voor advies en overleg, gebruikt LTO Nederland verschillende ingangen om de belangen van agrarische ondernemers bij de Tweede Kamer en bij ministeries te behartigen. Leidend thema is ruimte om te ondernemen.

Als werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw zijn sectoren binnen LTO Nederland partij bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor de tuinbouw, voor de open teelten (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, boomteelt, bollenteelt), voor de dierhouderij en voor de paddenstoelenteelt. Klik hier om de procedure van de cao onderhandelingen in kaart gebracht te bekijken.

Ook is LTO Nederland vertegenwoordigd in de agrarische bedrijfstakfondsen in Colland, voor verzorging van pensioenen (BPL), voor bevordering van scholing en projecten arbeidsmarktbeleid, voor verbetering van arbeidsomstandigheden (Stigas), voor verzekeringen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid (Sazas) en voor levering van zorgverzekeringen via een collectief contract.

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland
Naar boven