Boeren en tuinders ondersteunen vluchtelingen op weg naar werk

Vluchtelingen moeten beter, sneller en met gericht maatwerk geholpen worden aan werk om de uitkeringsafhankelijkheid sterk te verminderen. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in een rapport na analyse van een groot aantal regionale en sectorale initiatieven die hulp en ondersteuning bieden aan statushouders. Ook de ervaringen van LTO Nederland met plaatsing van statushouders bij agrarische ondernemers in enkele regio’s komen aan bod in een rapport.
 
LTO Nederland vindt dat meer maatwerk en ondersteuning op regionale schaal nodig is. “Ook in de land- en tuinbouw is genoeg werk voor statushouders”, aldus LTO-voorzitter Marc Calon in de vergadering van de SER. “Ik schrik van de grote uitkeringsafhankelijkheid van statushouders in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt. Het is van groot belang dat er snel meer maatwerk, gerichte ondersteuning en samenwerking komt om statushouders snel aan het werk te helpen. Bureaucratische hobbels moeten weg, maar ook werkgevers moeten aan de slag om ervaring op te doen met deze groep potentiele werknemers”.

De SER-analyse laat zien dat ondanks de vele projecten om vluchtelingen en statushouders toe te leiden naar betaald werk, de uitkeringsafhankelijkheid van statushouders groot is en blijft. Wel worden stappen gezet en zijn er veel regionale projecten van gemeenten, maatschappelijke organisaties en werkgevers om statushouders op weg te helpen naar werk met opleidingen, scholingen, stages en betaald werk.

Concrete projecten
De SER adviseert een betere samenwerking op regionaal en gemeentelijk niveau en vindt dat het Kabinet meer geld moet uittrekken voor de ondersteuning. LTO Nederland blijft zich actief inzetten om op regionale schaal in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties concrete projecten op te zetten om statushouders bij agrarische werkgevers aan het werk te krijgen.

 

28 mei 2018

BRON:
LTO Nederland


Naar boven