Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)

 De onderhandelingen tussen de EU en de VS over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) leiden tot een breed maatschappelijk debat. Mensen maken zich zorgen over onder meer de veiligheid van hun voedsel, over ondermijning van democratische besluitvorming en over verlies van banen.

'Handelsverdrag moet langs sociale en duurzame meetlat'
 
De Sociaal Economische Raad (SER) is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het eind vorige week vastgestelde advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. Dat kan ook niet, want de onderhandelingen zijn nog gaande.
 
De SER vindt dat TTIP geen aanleiding mag vormen voor verandering van niveaus van bescherming van mens en milieu. ,,Europa moet zijn hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving kunnen handhaven en zo nodig verder verhogen. Daarvoor moet er ook voldoende beleidsruimte van overheden blijven”, staat in een persbericht van de SER.
 
Publiek belang
Overheden moeten vrij blijven om overeenkomstig de eigen voorkeuren bepaalde diensten ‘van algemeen publiek belang’ te verklaren en daarmee uit te zonderen. Hiermee sluit de SER aan bij de inzet van Nederland en de Europese Commissie in de onderhandelingen. 

Er is veel onrust over TTIP. Dit constateerde Hans de Boer, die eind vorige week namens de gezamenlijke ondernemersorganisaties (VNO/NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) het woord voerde in de SER. Volgens hem kan het TTIP-verdrag echter tegenwicht bieden tegen de onzekerheden in de internationale politiek en economie: ,,Het geeft ons nu de kans om de Westerse standaarden op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en arbeid als leidend in de wereld neer te zetten. Het gezamenlijke SER-advies vormt hierin een belangrijke leidraad." 

‘Goed geïnformeerd debat’
SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderstreepte het belang van dit advies. Volgens haar komen in het maatschappelijk debat veel zorgen naar voren over onder meer publieke belangen. ,,Deze moeten worden gewaarborgd. Dit advies bespreekt hoe dat kan. Het unanieme advies kan nu een belangrijke rol gaan spelen in een goed geïnformeerd debat over TTIP.”

Ton Heerts, FNV-voorzitter, stelde vast dat alle handelsverdragen langs de sociale en duurzame meetlat zouden moeten. ,,Dat is de essentie van dit advies. Is een handelsverdrag bijvoorbeeld in lijn met fundamentele arbeidsnormen? Komen de afspraken wel overeen met de Europese regels die we hebben opgesteld om werknemers en consumenten te beschermen? Met dit advies pleiten we kort gezegd voor duurzame en sociale handelsverdragen.”
 
Klik hier voor het volledige SER-persbericht.

SER Advies TTIP
In het unaniem vastgestelde advies worden deze zorgen én de waarborgen besproken, die in een definitief handelsverdrag moeten komen voor de bescherming van publieke belangen.
Doel van het advies is een bijdrage leveren aan een goed geïnformeerd maatschappelijk debat over TTIP en aan de zoektocht naar de juiste balans tussen het bevorderen van internationale handel en het beschermen van publieke belangen. U vindt hier de tekst van het volledige SER-advies TTIP, evenals op de site van Sociaal-Economische Raad.

Hoofdpunten in populaire versie

Van het SER-advies TTIP zijn in een populaire versie ook de hoofdpunten samengevat. Doel van het advies is een bijdrage te leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het parlement. Zie: hoofdpunten SER-advies TTIP.

Media
De onderhandelingen over TTIP duren voort, zoals ook het publieke debat over voor- en nadelen van een mogelijke overeenkomst. Jaap van Wenum, voorzitter LTO Akkerbouw ging hierover in debat met het SP-Kamerlid Jasper van Dijk, klik hier voor het fragment.

 

20 april 2016

BRON:
LTO Nederland

Nieuws

Hoogleraar Van der Heijden: 'Niet tornen aan Europese normen'

woensdag 11 mei 2016 – 'TTIP mag geen aanleiding vormen voor verlaging van het beschermingsniveau van mens en dier in de EU.'

‘Eindresultaten van TTIP-handelsoverleg zijn bepalend’

dinsdag 26 april 2016 – Er staat bij de TTIP-onderhandelingen veel op het spel. ,,Maar de eindresultaten zijn bepalend. Als die niet goed genoeg zijn, dan komt er geen verdrag.” ...

Standpunten LTO Nederland handelsoverleg EU en VS (TTIP)

dinsdag 26 april 2016 – LTO Nederland is voorstander van handelsverdragen vanwege de grote exportbelangen van boeren en tuinders, maar stelt wel voorwaarden.

Flyer

Flyer TTIP (PDF Eng.)

dinsdag 28 juni 2016 –


Naar boven