Hoogleraar Van der Heijden: 'Niet tornen aan Europese normen'

Zeven waarborgen in SER-advies over TTIP

,,We gaan niet tornen aan fundamentele arbeidsnormen als het recht om een vakbond op te richten of om over een cao te onderhandelen. Dus wij zeggen tegen het kabinet: let nog eens heel goed op als blijkt dat TTIP op enigerlei wijze zou afdoen aan deze normen.”

Dit zegt Paul van der Heijden, hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij doet zijn uitspraak in een artikel in het maandblad SERmagazine met als kop ‘Niet tornen aan Europese normen’. Van der Heijden is tevens voorzitter van de SER-commissie, die onlangs een advies over TTIP heeft uitgebracht.

In het maatschappelijk debat over een mogelijk handelsverdrag tussen Europa en de VS (TTIP) komen steevast de sociale standaarden in Europa aan de orde. Wat nu in Europa geldt op het gebied van voedselveiligheid, arbeid, dierenwelzijn mag niet in het gedrang komen. Mensen maken zich zorgen over onder meer de voedselveiligheid, ondermijning van democratische besluitvorming en over verlies van banen.

In het artikel staan de hoofdpunten van het SER-advies over TTIP en aan welke voorwaarden het vrijhandelsverdrag moet voldoen om verlaging van de Europese sociale normen te voorkomen. De SER-commissie benoemt in het advies zeven waarborgen om de sociale standaarden veilig te stellen.

De hoogleraar vat het samen als volgt: ,,In het advies neemt de SER als uitgangspunt dat TTIP geen aanleiding mag vormen voor verlaging van het beschermingsniveau van mens en dier in de EU.”

Lees het artikel ‘Niet tornen aan Europese normen’ (SERmagazine, mei 2016)

11 mei 2016

BRON:


Naar boven