Vakgroep Vleesveehouderij

De sector
De Nederlandse vleesveehouderij is divers van karakter en bestaat onder meer uit stierenmesters, zoogkoeienhouders en fokkers van speciale vleesrassen (Verbeterd Roodbont, Belgisch Witblauw. In totaal telt Nederland 250.000 stuks vleesvee, verspreid over enkele duizenden bedrijven. Op het gebied van dierwelzijn scoort de sector goed. De sector levert ook een grote bijdrage aan het behoud van het Nederlandse landschap en natuur.
De ambities
De vakgroep LTO-Vleesveehouderij heeft voor de komende jaren de volgende ambities:
-       Een betere marktpositie voor ondernemers en een betere vermarkting van vlees, in samenwerking met ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. Het marktaandeel van Nederlands rundvlees in ons land kan verder groeien. Nederlands rundvlees mag zich in een toenemende belangstelling verheugen: het onderscheidt zich ten opzichte van buitenlands vlees, onder meer dankzij een laag antibioticagebruik.
 
-          Vleesvee produceert stromest. Deze mestsoort draagt bij aan een betere structuur van de grond. De sector ijvert er voor dat stromest het jaar rond uitgereden mag worden. En bedrijven die stromest produceren, moeten in het geval van een overschot, worden vrijgesteld van de plicht om mest te verwerken. Dit overschot moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier worden afgezet.
 
-         De vakgroep streeft naar een systeem van zelfcontrole op het gebruik van verboden stoffen. De vleeskalverhouderij en de varkenshouderij beschikken al over zo’n systeem.
 
-      De sector werkt hard én op eigen initiatief aan het terugdringen van het aantal keizerssneden. Meer natuurlijke geboorten zullen het maatschappelijk draagvlak voor de sector verder vergroten.
 
De structuur
De vakgroep Vleesveehouderij LTO Nederland bestaat uit de volgende leden:
Jos Bolk, vice-voorzitter van de vakgroep en vleesveehouder in Aerdt (Gelderland)
Henk Wiersma, lid van de vakgroep en vleesveehouder in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant)
Secretaris is Frits Mandersloot
 
Actualiteit 
 

23 maart 2016

BRON:
Naar boven