Verkeer

Het dossier Verkeer biedt een overzicht van het werk van LTO Nederland op dit dossier en welke resultaten er zijn behaald. 

LTO Nederland zet zich in voor verbetering van de verkeersveiligheid en voor een goede plek voor landbouwverkeer op de openbare weg. Modernisering van regelgeving is nodig, maar mag niet leiden tot grote verzwaring van kosten en lasten.

LTO Nederland pleit in het algemeen voor toelating van landbouwverkeer op de rijbaan voor doorgaand autoverkeer. Landbouwvoertuigen worden steeds groter en sneller, daardoor is de doorgaande weg een betere en veiliger plek dan de parallelweg of bebouwde kom, waar veel fietsverkeer ook gebruik van maakt.

Kijk voor meer informatie ook op:
LTO Noord (Verkeer)

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven