Verkiezingen Tweede Kamer

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk moment, omdat op basis van deze verkiezingen een nieuw kabinet gevormd wordt dat met nieuwe prioriteiten en wensen vorm geeft aan beleid. Ter voorbereiding op de verkiezingen deelt LTO Nederland zoveel mogelijk informatie met politieke partijen, die zij weer kunnen gebruiken in hun voorbereidingen. Daarnaast zullen we in aanloop naar de verkiezingen een aantal debatten en activiteiten organiseren rondom het onderwerp landbouw.

 

LTO Nederland roept politieke partijen en het volgende kabinet op om een Ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland te vormen. De agrarische sector is van groot belang voor de Nederlandse maatschappij: zij zorgen voor veilig en gezond voedsel, spelen een belangrijke rol in het klimaatvraagstuk en beheren 70% van alle grond en natuur in Nederland. Bovenal is de land- en tuinbouw veruit de meest innovatieve agrarische sector ter wereld en met afstand de grootste exportsector van ons land. Om dit zo te behouden, is het nodig dat ondernemers in hun kracht gezet worden. In de volgende regeerperiode moet daarom prioriteit gemaakt worden van een internationaal gelijk speelveld, een goed en eerlijk mededingingsbeleid waarin boeren en tuinders een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en ruimte voor de agrarische sector om internationaal koploper te blijven in het produceren van het meest duurzame voedsel ter wereld.

 

Meer over deze en andere punten van LTO Nederland lees u in: LTO Nederland Dichtbij - boeren in de voortuin van Nederland. 

 

28 juni 2016

BRON:
Adinda Lodders

Nieuws

Kabinet erkent de kracht van boeren en tuinders

dinsdag 10 oktober 2017 – Boeren en tuinders hebben meer vertrouwen in de toekomst nu het kabinet in het regeerakkoord ondubbelzinnig erkent dat de agrarische sector onmisbaar is voor ...

Ondernemers: ‘Plannen nieuwe kabinet kunnen Nederland in versnelling brengen’

dinsdag 10 oktober 2017 – Het nieuwe Regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland ...

Ondernemersorganisaties: Belangrijke fysieke opgaven vereisen slimme oplossingen

dinsdag 25 april 2017 – Nederland staat voor een aantal grote fysieke opgaven om het hoge niveau van leefbaarheid en bereikbaarheid te behouden, met voldoende ruimte voor wonen, ...

Pleidooi voor minister van Voedsel en Landschap beland bij formateur Schippers

dinsdag 11 april 2017 – Fruitteler Wessel van Olst heeft dinsdag 11 april 300 ‘aanbevelingsbrieven’ voor een minister van Voedsel en Landschap overhandigd aan informateur Edith ...

‘Schippers, neem Nederlandse land- en tuinbouw ruimschoots mee in overwegingen’

donderdag 30 maart 2017 – Boeren en tuinders hebben behoefte aan een kabinet dat leiderschap toont en dat zich inzet voor een sterker Europa. Die boodschap heeft Marc Calon, voorzitter ...

Nederland maakt duidelijke keus voor stabiliteit in een onrustige wereld

donderdag 16 maart 2017 – VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige ...

Calon ziet kansen in verkiezingsuitslag voor land- en tuinbouw

donderdag 16 maart 2017 – Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland feliciteert de VVD met haar overwinning. ‘Wij rekenen op een voortvarende en zorgvuldige kabinetsformatie. Wij gaan ...

Handen ineen voor landelijk gebied

woensdag 8 maart 2017 – Op dinsdag 7 maart organiseerden LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten het ...

Verkiezingsdebat 7 maart - De toekomst van het landelijk gebied

maandag 6 maart 2017 – De kwaliteit van het landelijk gebied staat behoorlijk onder druk. Voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg en de bescherming en het behoud van ons ...

LTO, FNLI en CBL: beleidskeuzes maken met aandacht voor alle schakels in de keten #Voedseldebat

woensdag 1 maart 2017 – Het Voedsel Verkiezingsdebat georganiseerd door LTO Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel ...

Investeringsvoorstellen Agrifood en tuinbouw voor NL Next Level

woensdag 8 februari 2017 – De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden vandaag drie investeringsvoorstellen aan aan de initiatiefnemers van NL Next Level: Hans de ...

Brede coalitie roept Kabinet op tot meer actie rond digitalisering

donderdag 17 november 2016 – ‘Een nieuw kabinet moet gericht investeren in de digitalisering van de samenleving. Voor welvaart, welzijn én om te zorgen dat iedereen mee kan komen. ...

Meer nationale regie voor bruisende steden en dorpen

maandag 24 oktober 2016 – Het volgende kabinet moet in samenwerking met ondernemers, lagere overheden en andere stakeholders krachtig inzetten op bruisende, vitale steden en dorpen, ...

Neem het stuur in eigen hand bij digitalisering

maandag 26 september 2016 – ‘Bedrijven en overheden moeten de digitalisering en robotisering omarmen in plaats van er van weglopen. Landen die dit doen zullen er van profiteren. Een hoger ...

Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen

dinsdag 20 september 2016 – Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, ...

Duurzamer werken voorwaarde voor voortbestaan agrarisch bedrijf

vrijdag 9 september 2016 – Drie van de vier agrarische ondernemers vinden duurzamer produceren een voorwaarde voor het voortbestaan van hun bedrijf. Met de agrosector vormen land- en ...

NL Next level

donderdag 8 september 2016 – Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland volgens LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland naar een hoger niveau van economische groei en zo kansen ...

LTO wil nieuw ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland

donderdag 8 september 2016 – LTO Nederland wil dat na de verkiezingen een nieuw Ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland wordt gevormd. ,,De maatschappelijke functies van boeren en ...

LTO Nederland opent handel in het kader van NL Next Level

donderdag 23 juni 2016 – Met een slag op de gong opende LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat vanochtend om 9.00 uur de Amsterdamse beurs.

Jaarlijks een miljard voor vitaal platteland

donderdag 16 juni 2016 – Het nieuwe kabinet gaat wat LTO Nederland betreft jaarlijks een miljard euro reserveren voor investeringen in een vitaal platteland. Dat geld moet vloeien naar ...

Agrifoodketen wil internationale voorsprong behouden

vrijdag 10 juni 2016 – En investeer in een voedsel- en warenautoriteit met voldoende gezag en kennis.

‘NL Next Level’ van start in Den Haag

woensdag 8 juni 2016 – Hoe kan Nederland de economische, sociale en ecologische transformatie gaan maken? Die vraag staat centraal op 16 juni a.s. in Den Haag, waar VNO NCW, ...


Naar boven