Jaarlijks een miljard voor vitaal platteland

Het nieuwe kabinet moet jaarlijks een miljard euro reserveren voor investeringen in een vitaal platteland. Dat geld moet vloeien naar projecten op het gebied van duurzame energie, asbestsanering, biodiversiteit, waterberging en –afvoer en snel internet. Dit voorstel van LTO Nederland is onderdeel van het plan NL Next Level van ondernemingsorganisaties VNO NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. NL Next Level werd op 16 juni gelanceerd in Den Haag in perscentrum Nieuwspoort, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen.
Het plan ambieert een investeringsfonds van 100 miljard euro voor het realiseren van grote veranderingen in de Nederlandse economie. De overheid zou jaarlijks 7,5 miljard euro aan het fonds moeten bijdragen. Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland volgens VNO NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland naar een hoger niveau van groei en haar verdienvermogen versterken en zo kansen voor iedereen scheppen. 
Boeren en tuinders zijn volgens LTO Nederland bereid de investeringen in een vitaal platteland voor een groot deel zelf te dragen, maar de rol van de overheid als katalysator en aanjager is onmisbaar. NL Next Level zal de slagkracht van de lokale economie vergroten met nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid. “Het Nederlandse platteland verdient dat”, aldus Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

16 juni 2016

BRON:
Naar boven