Tweede bijeenkomst Visiereis Melkveehouderij

‘Verrassend’, ‘Keerpunt’, ‘uitdaging’, ‘inspirerend’, zomaar een paar woorden die de visiereizigers noemen als antwoord op de vraag wat de visiereis hen tot nu toe gebracht heeft. Vorige week kwamen zij in Utrecht bij elkaar om hun ervaringen te delen uit de interviews  met externe stakeholders. Het werd een inspirerende bijeenkomst met mooie discussies en inzichten.

 

Van Herman Wijffels tot Roel Wensink, directeur van de Apenheul en van Rene van Brakel van EEN Vandaag tot Marianne Minnesma van Urgenda: 26 mensen waren bereid hun visie op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland te geven. De deelnemers waren verrast over het feit dat zoveel mensen mee willen denken en hiervoor tijd willen vrij maken. ‘Dat motiveert enorm’, zegt een van hen. En ook de positieve houding over de melkveehouderij verraste velen.

 

Ervaringen delen en inhoud ophalen

Welke inhoudelijke zaken waren in de ogen van de stakeholders belangrijk? Wat opvalt, is dat in bijna ieder gesprek weidegang als zeer wenselijk wordt gezien. Ook natuurinclusief ondernemen en biodiversiteit werden vaak genoemd door de stakeholders. Daarnaast werd aangegeven dat de sector vooral zelf regie moet nemen, bijvoorbeeld door te zorgen dat er geen collega’s ‘achterblijven’ op weg naar een toekomstbestendige landbouw met meer toegevoegde waarde. Alle thema’s zijn verzameld en bewaard voor de uiteindelijke vorming van de groepsvisie eind oktober.

 

Communicatie naar leden

De deelnemers gaan de komende weken nog een interviewronde in duo’s doen. Eind september komen zij weer bij elkaar om de uitkomsten van deze ronde te delen. Ondertussen werkt een aantal van hen  aan een plan voor de communicatie van de visie met de vakgroep en met de leden. De visiereis verloopt strak volgens de planning. Dat betekent dat de groep eind oktober haar visie kan delen met de vakgroep en later ook met de leden.

12 september 2017

BRON:
Mirjam Schreuders


Naar boven