Ongerustheid over vogelgriep nog niet weg

Er is nog geen stabiele situatie met de vogelgriep na de uitbraak van de ziekte bij een pluimveehouder uit Hekendorp. Uit de kring van hobbydierhouders komen meerdere meldingen binnen van mensen die ongerust zijn over hun dieren.
Vanuit de vakmatige pluimveebedrijven zijn tot vandaag geen nieuwe meldingen gekomen. Dit bleek tijdens overleg vanmiddag in Den Haag met betrokken ministeries, diensten en organisaties. Namens LTO namen Eric Hubers en Alex Spieker, voorzitter en secretaris van de vakgroep LTO Pluimveehouderij, deel aan het overleg.
Pluimveehouders wordt aangeraden hun dieren extra goed in de gaten te houden. Als er licht afwijkende verschijnselen zijn, wordt geadviseerd om dit direct te melden bij de NVWA. Na lichte verschijnselen kan de uitval na drie, vier dagen ineens sterk oplopen. Op het getroffen bedrijf in Hekendorp is het virus in één van de zes stallen aangetroffen. In die stal bevonden zich 24.000 dieren.

Over mogelijke oorzaken wordt gedacht aan twee opties: wilde vogels en mogelijke contacten naar andere bedrijven en regio’s. En zijn geen contacten (geweest) van het getroffen bedrijf met recentelijk getroffen bedrijven in Duitsland (kalkoenen) en het Verenigd Koninkrijk (eenden).
 
Producten in de winkelschappen zijn veilig en kunnen gewoon worden geconsumeerd. Voor voor de volksgezondheid is er nauwelijks risico: mensen kúnnen bij intensief contact met besmette dieren (o.a. pluimveehouders en degenen die ruimen) de griep eventueel oplopen. In die gevallen gaat het om ’n milde vorm van griep en milde verschijnselen. De ziekte is niet overdraagbaar van mens op mens.
 De Europese Commissie in Brussel neemt geen extra maatregelen om de ziekte onder controle te krijgen. Er wordt in Nederland gehandeld volgens de door Brussel eerder goedgekeurde draaiboeken en bijbehorende protocollen en maatregelen.

LTO Nederland adviseert om in het beperkingsgebied geen bijeenkomsten te houden voor veehouders. Voor de rest van het land adviseert LTO - in elk geval gedurende de stand-still (3 dagen) - veehouders met een (neventak) commerciële pluimveehouderij om geen bijeenkomsten te houden en te bezoeken. Voor de overige sectoren kunnen ledenbijeenkomsten ‘gewoon’ doorgaan.

 
 

17 november 2014

BRON:
LTO Nederland


Naar boven