Pluimveebedrijven in Kamperveen getroffen door vogelgriep

Binnen een week tijd is in Nederland een derde geval van vogelgriep ontdekt. Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdagmorgen gemeld dat in het Overijsselse Kamperveen bij een pluimveebedrijf met in totaal circa 10.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) is vastgesteld. 

Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aldus het ministerie vrijdag.

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. De verwachting is dat later op de dag de resultaten van deze analyse bekend worden gemaakt, staat in een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Vrijdagmiddag is bekend geworden dat het NVWA in het gebied met een straal van 1 km een pluimveebedrijf in Kamperveen met klinische verschijnselen heeft aangetroffen, die passen bij vogelgriep. Het type vogelgriep bij dit bedrijf is nog niet bekend. Om die reden is besloten de bedrijven in de 1 km zone uit voorzorg te ruimen.  De ruiming vindt hedenmiddag plaats.

De besmettingen in Kamperveen zijn het derde en vierde geval van vogelgriep in een week tijd. Vorig weekeinde was er de eerste uitbraak, bij een pluimveebedrijf in het Utrechtse Hekendorp bij Oudewater. Daarbij ging het om de zeer besmettelijke H5N8-variant van vogelgriep. Zo'n 150.000 legkippen in Hekendorp moesten daarom vergast worden met CO2.

Ruiming in Ter Aar
Donderdag kwam een tweede geval van vogelgriep aan het licht, bij een pluimveehouderij in het Zuid-Hollandse Ter Aar, in de buurt van Alphen aan den Rijn. De NVWA heeft inmiddels vastgesteld dat het hier om de hoogpathogene H5N8 gaat, dezelfde besmettelijke variant als in Hekendorp. Inmiddels is het bedrijf in Ter Aar met 43.000 legkippen geruimd. In de straal van 10 kilometer rondom Ter Aar is bij geen van de overige bedrijven vogelgriep aangetroffen.

Rond het bedrijf in Kamperveen wordt nu ook een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden door de NVWA bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Risico voor mensen
De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. De besmetting kan ook van dier op mens worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Indien mensen toch besmet raken, ervaren zij over het algemeen lichte griepverschijnselen.

Vervoers- en exportverbod
Naar aanleiding van het eerste geval van vogelgriep stelde het ministerie een verbod in op het vervoer van kippen, eieren en vogelmest. Deze maatregel, waardoor dus ook de export werd stilgelegd, werd dinsdag weer opgeheven, toen bleek dat vijftien bedrijven in een straal van tien kilometer rond Hekendorp schoon waren. Donderdag werd na het ontdekken van het tweede geval de maatregel weer van kracht. De eerder afgekondigde maatregelen blijven voorlopig gelden.

21 november 2014

BRON:
Daniëlle Rebel


Naar boven