Nederland verdeeld in 4 regio's om verspreiding vogelgriep tegen te gaan

Uitgangspunten regionale aanpak vogelgriep 
Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden heeft staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vandaag, zondag 23 november, een nieuw pakket maatregelen bekend gemaakt. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken.
 
De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar alle waarschijnlijkheid 21 dagen in stand. 
 
Nederland verdeeld in 4 regio’s
Nederland wordt opgedeeld in vier regio’s, waardoor de contacten met andere gebieden tot een minimum worden beperkt. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. De Gelderse Vallei en de Peel vallen ook buiten de regio van de 3 en 10 km gebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen). Zo wordt verspreiding van vogelgriep tegen gegaan. 
 
Contact vermijden
De maatregelen blijven er op gericht het aantal contacten tussen pluimvee en gemende bedrijven (door bijvoorbeeld vervoersmiddelen of personen) zo veel mogelijk te beperken.
Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk. Per rit mag slechts 1 pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Het verplaatsen van pluimveemest kent een aanzienlijk risico, en blijft daarom verboden. 
 
Geen aanvoer nieuw pluimvee
Verder is het op dit moment niet wenselijk dat er nieuw pluimvee aangevoerd wordt naar de bedrijven. Een grotere hoeveelheid pluimvee kan leiden tot meer besmettingen van andere pluimveebedrijven. Berekeningen van het CVI laten zien dat het vrijwel onontkoombaar is dat introductie van virus in regio’s met veel pluimvee leidt tot een epidemie. Het blijft daarom verboden om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren. 
 
Vervoer eendagskuikens
Het vervoer van eendagskuikens heeft een zeer gering veterinair risico, in tegenstelling tot vervoer van andere soorten pluimvee. Daarom is vervoer voor export van eendagskuikens van schone bedrijven buiten de 10 kilometer zones onder strenge voorwaarden wel toegestaan.   
 
Beschermings- en toezichtsgebieden
De Europese regelgeving schrijft voor dat er een 3 en 10 kilometer gebied wordt ingesteld (beschermings- en toezichtsgebied) bij een besmetting met hoogpathogene vogelgriep. De in de afgelopen week ingestelde 3 en 10 km gebieden rondom Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven in stand. Binnen dit gebied worden bedrijven
onderzocht op vogelgriep en zijn, conform de Europese regelgeving, specifieke maatregelen van kracht om de ziekte te controleren en verspreiding te voorkomen. De regels voor het 3 kilometer gebied zijn het strengst.
Overige maatregelen
Naast de gerichte regionale aanpak blijft de ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland van kracht. Voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte geldt deze verplichting in de beschermings- en toezichtsgebieden van 3 en 10 km. Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Ook blijft er voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren ingesteld. Tenslotte blijft het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte van kracht. De maatregelen voor pluimvee- en gemengde bedrijven die gelden in zowel de vier verschillende regio’s als in de 3 en 10 km gebieden zijn in deze bijlage te vinden.
 
Stand van zaken vogelgriep 
De ruimingen van de besmette bedrijven, alsmede de preventieve ruimingen in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Barneveld zijn afgerond. Tussen het 1 km en het 10 km gebied in Kamperveen liggen nog 32 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn bemonsterd. Naar verwachting zijn morgen de uitslagen van alle testen (PCR) bekend. Deze testen zijn bedoeld om te zien of er bij één van de bedrijven vogelgriep met de H5 / H7 variant aanwezig is.

23 november 2014

BRON:
Daniëlle Rebel


Naar boven