‘Knelgevallen moeten worden opgelost’

LTO Nederland zet zich volop in om voor knelgevallen bij pluimveehouders oplossingen te vinden die nu ontstaan door de maatregelen om de vogelgriep in te dammen. Bij LTO Nederland staat het beperken van het risico voorop en schaart zich achter het pakket maatregelen, dat gisteren is afgekondigd door het ministerie van Economische Zaken. Maar LTO Nederland waakt wel over de praktische uitvoerbaarheid ervan voor de pluimveehouders.

Eric Hubers, vakgroepvoorzitter pluimveehouderij van LTO Nederland: ‘Ondernemers moeten uit de voeten kunnen met de regelgeving vanuit de overheid. LTO maakt zich hard voor oplossingen  voor knelgevallen en versoepelingen van de strikte maatregelen waar mogelijk. Tegelijkertijd zetten we alles op alles om nieuwe besmettingen van vogelgriep te voorkomen.’

Hubers vraagt vooral aandacht voor de afvoer en nieuwe aanvoer van vleeskuikens op bedrijven en voor de broederijen en vermeerderingsbedrijven. Het ministerie vindt het op dit moment niet wenselijk dat er nieuw pluimvee wordt aangevoerd naar de bedrijven. ‘Een grotere hoeveelheid pluimvee kan leiden tot meer besmettingen van andere pluimveebedrijven’, zegt het ministerie, ‘berekeningen van het CVI laten zien dat het vrijwel onontkoombaar is dat de introductie van het virus in regio’s met veel pluimvee leidt tot een epidemie.’

Hubers geeft aan dat in constructief overleg met staatsecretaris Dijksma en haar ambtenaren uitgebreid gesproken wordt over deze knelgevallen: ‘Een regeling is in de maak. We bieden mogelijkheden aan en dat geeft ruimte voor oplossingen. Wij maken ons hard voor goede oplossingen voor deze specifieke problematiek.’

Woensdag is opnieuw overleg met het ministerie van Economische Zaken.

24 november 2014

BRON:
Danielle Rebel


Naar boven