Arbeidstijdverkorting voor medewerkers van bedrijven met vogelgriep

Wanneer pluimveebedrijven worden getroffen door de gevolgen van de vogelgriep en er daardoor minder werk is, kan werktijdverkorting voor de werknemers worden aangevraagd.
Om in aanmerking te kunnen komen voor werktijdverkorting moet pluimveehouders voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werkvermindering tenminste 20 procent per week zijn en minimaal 2 tot maximaal 24 weken duren. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan kunnen de betreffende werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet-gewerkte uren.
 
Aanvragen voor werktijdverkorting voor de pluimveesector moeten rechtsreeks bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend. Pluimveehouders met vragen kunnen ook direct met het ministerie bellen op 070 – 333 52 98. De uitkering gaat in vanaf de datum waarop de aanvraag is ontvangen door het ministerie.
Er zijn al 20 aanmeldingen binnen gekomen. Het zijn aanvragen van vervoersbedrijven, pluimveehouders, slachterijen, dienstverleningsbedrijven, exportbedrijven en dierenartspraktijken.
 
Voor meer informatie kunnen pluimveehouders ook contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw 088 - 888 66 88. De Werkgeverslijn geeft informatie over de arbeidstijdverkorting op: http://werkgeverslijn.nl/nieuws/werktijdverkorting-mogelijk-voor-bedrijven-getroffen-door-vogelgriep.

28 november 2014

BRON:
Daniëlle Rebel


Naar boven